2013 | Noodhulpproject

Probleem: Indonesië is het land met het grootste aantal moslims ter wereld. Het aantal moskeeën wordt geschat op 630.000. Als we kijken naar grote natuurrampen van de afgelopen jaren, dan zien we dat moskeeën daar een belangrijke hulpverlenende rol in hebben gespeeld, vooral betreft de noodhulpverlening. In de moeilijke tijden bezoeken ook meer mensen de moskeeën voor spirituele en psychologische ondersteuning. Hoewel de rol van religieuze plaatsen bij natuurrampen evident is, zijn er nog geen DRR [Disaster Risk Reduction] programma’s uitgevoerd waarbij moskeeën betrokken zijn. 

Project: Daar wil Islamic Relief met dit project verandering in brengen. Dit project is in overeenstemming met de opgestelde doelen van Islamic Relief Indonesië in 2012 voor het jaar 2013. Het project bestaat uit de volgende fases:

Fase 1

Beter voorbereid worden op rampen – Het formaliseren van de structuur van rampenbestrijding bij moskeeën.

 • Er zijn samenwerkingen aangegaan met 6 religieuze instellingen.

Fase 2

Bemiddelingen van religieuze leiders richting de gemeenschap, bijv. bij het instellen van vluchtroutes, het voorbereiden van standaard procedures.

 • Er zijn 6 Disaster Management Teams opgezet
 • Er zijn 6 Disaster Management Trainingen gegeven
 • Er is 1 zoek- en reddingstraining gegeven
 • Er zijn 3 simulatieoefeningen voor aardbevingen en tsunami’s gegeven
 • Er is een Disaster Risk Reduction workshop gegeven aan 50 mensen
 • Er zijn 6 plattegronden gemaakt met risico gebieden tijdens rampen
 • Er zijn 6 evacuatieplattegronden ontwikkelt
 • Er zijn 60 vluchtroutes met borden ontwikkelt
 • Er zijn 3.000 informatieposters betreft natuurrampen verspreid

Fase 3

Reageren op natuurrampen – uitbreiden van de rol van religieuze plaatsen bijv. door een alarm te activeren bij komende rampen en te dienen als informatiecentrum en/of evacuatieplaats.

 • De religieuze instellingen zijn bevoorraad met brancards, tenten etc.
 • Er zijn 400 zaden geplant voor herbebossing

Resultaten: In totaal werd er €93.745- besteed aan dit project en telde het 2.140 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring