2013 | Water en Hygiëne

Probleem: In Bangladesh zijn watergerelateerde ziektes verantwoordelijk voor maar liefst 24% van de sterfgevallen. De watertoevoer komt vooral uit het grondwater, dat is vrij van pathogene micro-organismen (bacteriën), echter is het vaak wel vervuild met zout en arsenicum. In 61 van de 64 districten is arsenicum in het drinkwater gevonden. Dit is één van de grootste oorzaken van het de gezondheidsproblemen. Naast het drinkwater, zijn ook de onhygiënische praktijken een stimulans voor de uitbreiding van de ziektes.

Project: Met dit project wil Islamic Relief een bijdrage leveren aan schoon drinkwater voor ruim 1.000 mensen in Bangladesh. De begunstigden worden geselecteerd volgens de volgende criteria:

  • Families uit de kustgebieden
  • Families die weinig/geen toegang hebben tot schoondrinkwater
  • Families die weinig/geen kennis hebben over hygiëne.

De volgende resultaten zijn behaald:

  • 25 halfdiepe putten installeren (tussen de 30m-75m diep).
  • 20 putten testen op Arsenicum.
  • Onderhoudsteams opzetten, hiervoor worden lokale burgers opgeleid.
  • 25 gereedschapskisten uitdelen voor het onderhoud van de put.
  • Voorlichtingssessies geven over het belang van hygiëne.

Resultaten: In totaal werd er €9895 besteed aan dit project en waren er maar liefst 1.250 begunstigden.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring