2014 | Onderwijsproject

Probleem: Dabaab is één van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld. Er leven ruim een half miljoen vluchtelingen, waarbij sommigen er al tientallen jaren leven. De meeste ouders van Dabaab vinden onderwijs niet belangrijk of geven de voorkeur islamitisch onderwijs boven regulier onderwijs. Hierdoor worden kinderen naar zogeheten ‘duqsi’ scholen gestuurd. Deze scholen sluiten echter niet goed aan op het reguliere onderwijs. Uit onderzoek bleek dat in april 2012 slechts 44% van de kinderen in Dabaab naar een lagere school ging en slechts 25,9% naar een kleuterklas. In 2013 is de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR begonnen met een project om 5 duqsi scholen in Dabaab beter te laten aansluiten bij het reguliere onderwijs. Dit project was een groot succes. In 2014 gaat de organisatie door met het financieren van deze scholen, echter hebben zij geen middelen om het project uit te breiden naar andere scholen. 

Project: Daarom heeft Islamic Relief besloten om 2 extra duqsi scholen in Dabaab op dezelfde manier te steunen, door:

  • Het construeren van 4 klaslokalen, 8 toiletten en 2
  • Verlengen van een waterpijplijn naar de duqsi scholen
  • Schoonmaken van het land voor het erf van de school en de speelplaatsen
  • Het in dienst nemen van 10 leraren
  • De scholen voorzien van (les)materialen
  • De gemeenschappen voorlichten over het belang van onderwijs 

Resultaten: In totaal werd er €99.768,- besteed aan dit project en telde het 559 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring