2014 | Water en Sanitatie

Probleem: Op 8 november 20 I 3 trof de tyfoon Haiyan de Filipijnen. Deze natuurramp raakte 14 miljoen mensen: er waren 4 miljoen vluchtelingen, I, I miljoen huizen beschadigd of verwoest, 5924 doden en 1779 vermisten. Onderzoek ter plaatse wees uit dat er grote behoefte was aan onderdak en schoon drinkwater.

Project: Het doel van dit project is het bouwen van tijdelijke onderkomens en faciliteiten voor schoon drinkwater. Verder krijgen de mensen die al waren begonnen met het opknappen van hun huis, technische ondersteuning en -indien nog niet aanwezig – een latrine. De volgende activiteiten zijn gerealiseerd:

  • Het bouwen van 100 huizen
  • Het renoveren van 100 huizen
  • Het bouwen van 100 latrines
  • Technische ondersteuning
  • Verstrekken van bouwmaterialen en gereedschapskisten aan families die hun eigen huis aan het opknappen zijn

Resultaten: In totaal werd er €100.041,- besteed aan dit project en telde het 1.060 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring