2014 | Water, Sanitatie en Hygiëne

Probleem: In Bangladesh zijn watergerelateerde ziektes verantwoordelijk voor maar liefst 24% van de sterfgevallen. De watertoevoer komt vooral uit het grondwater, dat is vrij van pathogene micro-organismen (bacteriën), echter is het vaak wel vervuild met zout en arsenicum. In 61 van de 64 districten is arsenicum in het drinkwater gevonden. Dit is één van de grootste oorzaken van het de gezondheidsproblemen.

Naast het drinkwater, zijn ook de sanitaire voorzieningen en onhygiënische praktijken een stimulans voor de uitbreiding van de ziektes. Op het platteland heeft slechts 44% van de bevolking een toilet. 

Project: Dit project wil de toegang tot schoon drinkwater vergroten, evenals de toegang tot sanitaire voorzieningen en de kennis over hygiënische praktijken. De begunstigden worden geselecteerd volgens de volgende criteria:

  • Families uit de kustgebieden
  • Families die weinig/geen toegang hebben tot schoondrinkwater en/of een schone latrine
  • Families die weinig/geen kennis hebben over hygiëne

Dit werd gerealiseerd door de volgende handelingen:

  • 99 waterputten zijn geïnstalleerd die bestand zijn tegen natuurrampen
  • Per waterput werden er 2 mensen opgeleid voor het onderhoud ervan
  • Gereedschapskisten per waterput werden verstrekt aan de aangewezen onderhoudsmannen
  • 100 latrines zijn gebouwd
  • 99 voorlichtingsbijeenkomsten over hygiëne zijn gegeven

Resultaten: In totaal werd er €111.529,- besteed aan dit project en telde het 9.000 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring