Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2014 | Water, Sanitatie & Hygiëne

Probleem: De sub-districten Dadaab en Lagdera liggen in Garissa, Noord-Kenia.

Hier ligt het vluchtelingenkamp Dadaab met bijna een half miljoen inwoners. Verschillende humanitaire organisaties voeren hier projecten uit, echter richten deze zich alleen op de behoeftes van de vluchtelingen. De gastgemeenschappen zijn er in de meeste gevallen veel slechter aan toe dan de vluchtelingen in het kamp.

Voorbeeld: De vluchtelingen hebben toegang tot schoon drinkwater, terwijl de dorpen rondom Dadaab te kampen hebben met een voortdurende water tekort door aanhoudende droogtes. Dit resulteerde in menselijk lijden en massale sterfte van vee. Het vee is enorm belangrijk, want 90% van de gemeenschappen rondom Dadaab zijn pastoralisten: dit zijn mensen die rondtrekken met hun vee.

Project: Met dit project wil Islamic Relief de toegang tot schoon drinkwater verbeteren voor mensen en vee in 2 dorpen rondom het vluchtelingenkamp Dadaab. Het drinkwater komt daar niet uit een waterput, maar uit een boorput. Met behulp van een dompelpomp kan het water omhoog worden gepompt.

De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • De constructie van 2 waterverkooppunten, 2 wateropslagtanks en 2 drinkplaatsen voor het vee
  • Opzetten en trainen van een watergebruik-organisatie voor de twee dorpen
  • Installatie van waterpijplijnnetwerken en fittings voor maar liefst 1500m
  • Aanschaf, invoeren en installatie van ondergedompelde pomp en een kabel van 11Ks en 300m
  • Opzetten en trainen van een watergebruik-organisatie
  • Bewustwording creëren over gezondheid en hygiëne

Resultaten: In totaal werd er €80.001,- besteed aan dit project en telde het 15.000 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring