2015 | Onderwijsproject

Probleem: Vroegtijdige schoolverlaters komen tot de dag van vandaag nog regelmatig voor in Marokko. Volgens een onderzoek van Unicef in Marokko liggen de oorzaken op twee terreinen. De eerste zijn de buitenschoolse redenen zoals armoede, ziekte, analfabetisme van ouders, reisafstand tot de school en vroegtijdige huwelijken van meisjes. De tweede zijn redenen binnen de school zelf, zoals het ontbreken van schoolmaterialen, een slechte leraar-leerling relatie, de afwezigheid van leraren en het ontbreken van aantrekkelijke activiteiten. Dit project richt zich op kansarme kinderen in Tanger die bij de organisatie ‘Aide et Secours’ staan ingeschreven. Dit zijn zowel weeskinderen als andere kwetsbare kinderen.

Project: Het doel van dit project is één van de oorzaken van vroegtijdige schoolverlating te elimineren: het ontbreken van schoolmaterialen.

Er zullen schoolmaterialen voor 1.660 kwetsbare gezinnen aangeschaft worden.

Een schoolpakket bevat o.a.:

  • 1 notitieboek
  • 1 schoolbundel
  • Schoolboeken
  • 10 schriften
  • 4 spiraalschriften
  • Plastic hoesjes
  • Schoolbord + krijt

Resultaten: In totaal werd er €47.500,- besteed aan dit project en telde het 1.660 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring