Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2015 | Inkomenszekerheidproject

Probleem:  Volgens de ranking van de Human Development Index in 2014 staat Niger helemaal onderaan de lijst. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er wordt slecht gescoord op allerlei gebieden, o.a.: onderwijs, voedselzekerheid en gezondheid. De hoge bevolkingsgroei legt een enorme druk op de steeds meer schaarse bewoonbare land, dat ernstig te lijden heeft van ontbossing en droogte. Boeren en veehouders hebben niet genoeg toegang tot krediet om hun activiteiten productiever te maken.

De regio Ouallam is in het bijzonder getroffen, het gebied is permanent kwetsbaar en de dreiging van voedseltekort is hier ronduit alarmerend.

Project: Met dit project wil Islamic Relief de voedselzekerheid van 500 landbouwers- en veehouderfamilies in Ouallam verbeteren zodat ze beter bestand zijn tegen terugkerende droogtes.

De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • 500 huishoudens verkrijgen voedsel in het magere seizoen
  • 500 huishoudens drinken geitenmelk [1000 geiten = 2 per huishouden, ook verkrijgen zij training in het onderhouden van deze geiten]
  • 155 hectare landbouwgrond werd verbeterd
  • 500 huishoudens verkrijgen landbouwgrond middels bonnen
  • 500 huishoudens krijgen lessen in handige landbouwmethodes die zij kunnen toepassen

Resultaten: In totaal werd er €193.636,- besteed aan dit project en telde het  3.500 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring