2016 | Onderwijsproject

Probleem: De Somali regio is één van Ethiopië’s 9 regio’s en er wonen een kleine 6 miljoen mensen (CSA, 2014). Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van de veehouderij. Weersinvloeden als bijvoorbeeld droogte hebben een grote impact op de gewassenteelt, landbouw en het houden en hoeden van dieren. De werkverdeling is gebaseerd op leeftijd en sekse. Tot de taken van de vrouwen behoort: huizen bouwen, land bewerken, vee houden, brandhout sprokkelen, eten maken en het baren en opvoeden van kinderen. Ongetrouwde meisjes hoeden kamelen, schapen en geiten, helpen hun moeder kampen op te zetten en water halen, ondanks dat hebben zij weinig tot geen beslissingsbevoegdheden in de samenleving. Mannen nemen vaak de grotere kuddes voor hun rekening.  In de Gender Inequality Index (sekseongelijkheidsindex) spelen de aspecten reproductieve gezondheid, empowerment en de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Ethiopië scoort 0,499 en komt daarmee op de 116e plaats. In vergelijking: Nederland scoort 0.044 en staat op de 3e plaats.

GVB (Gender Based Violence/Sekse gerelateerd geweld) is hier een veelvoorkomend fenomeen: meisjes dienen vrouwenbesnijdenis te ondergaan, kindhuwelijken komen relatief veel voor en ook worden vrouwen in de steek gelaten door hun man waardoor ze er ineens alleen voor komen te staan met hun gezin. 

Project:

Met dit project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Het geven van trainingen aan religieuze leiders, docenten, stafleden van gezondheidsinstituten en actieve leden van de gemeenschap, die op gemeenschapsniveau een ander dialoog over vrouwen en meisjes kunnen leiden: zoals vastgelegd in de heilige koran en het Ethiopisch familierecht
  • Het geven van trainingen aan verschillende belanghebbenden, clanleiders en een overheidsbureau over vrouwenrechten
  • Het opzetten en trainen van verschillende mannen tot mannen; vrouwen tot vrouwen; jongens tot jongens en meisjes tot meisjes groepen

Resultaten: In totaal werd er €96.246,- besteed aan dit project en telde het 21.000 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring