2016 | Water, Sanitatie en Hygiëne

Probleem: In Bangladesh zijn watergerelateerde ziektes verantwoordelijk voor maar liefst 24% van de sterfgevallen. De watertoevoer komt vooral uit het grondwater, dat is vrij van pathogene micro-organismen (bacteriën), echter is het vaak wel vervuild met zout en arsenicum. In 61 van de 64 districten is arsenicum in het drinkwater gevonden. Dit is één van de grootste oorzaken van het de gezondheidsproblemen.

De aquifers (waterhoudende lagen in de grond) zijn niet toegankelijk, zo ook in het Satkhira district waar schoon drinkwater voor de meesten slechts een droom is. Ook staan in dit gebied minder waterputten dan in andere delen van Bangladesh en vaak bevatten deze water met een hoog zoutgehalte. Naast het drinkwater, zijn ook de sanitaire voorzieningen en onhygiënische praktijken een stimulans voor de uitbreiding van de ziektes. Op het platteland heeft slechts 44% van de bevolking een toilet.

Project: Dit project wil de toegang tot schoon drinkwater vergroten, evenals de toegang tot sanitaire voorzieningen en de kennis over hygiënische praktijken. De begunstigden worden geselecteerd volgens de volgende criteria:

  • Families uit de kustgebieden
  • Families die weinig/geen toegang hebben tot schoon drinkwater en/of een schone latrine
  • Families die weinig/geen kennis hebben over hygiëne.

De volgende resultaten zijn behaald:

  • 130 waterputten zijn geïnstalleerd die bestand zijn tegen natuurrampen
  • 300 latrines zijn gebouwd
  • 120 gereedschapskisten werden verstrekt aan de aangewezen onderhoudsmannen
  • 120 voorlichtingsbijeenkomsten over het belang van goede hygiëne zijn gegeven
  • Training waterputonderhoud aan 240 personen

Resultaten: In totaal werd er €187.607,50 besteed aan dit project en telde het 24.100 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring