2017 | Gezondheidsproject

Probleem: Cataract is één van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de wereld, vooral binnen ontwikkelingslanden. Dit treft 20.000.000 mensen wereldwijd! In Niger is de prevalentie van blindheid 2,2%, waarbij cataract de eerste oorzaak is. Er wordt maar één cataractoperatie per 250.000 inwoners elk jaar uitgevoerd, de kosten hiervan zijn erg hoog: circa €100,- tot €300,-.

Project: Om het lijden van deze mensen te stoppen besloot Islamic Relief dit project te lanceren, chirurgiekampen worden opgezet in gebieden van de behoeftigen.
Dit project biedt behandeling aan 1.000 mensen die aan oogziekten lijden, hieronder vallen 500 mensen die aan cataract lijden. Het doel is om het zicht van de mensen te verbeteren. Ook richt het project zich om het verstrekken van informatie over de oorzaken van blindheid en hoe je het kunt voorkomen.
Het project start met een bewustmakingscampagne in twee doelgebieden van Maradi, over oogziektepreventie. Na de campagne is het project opgezet.

Dit project heeft op deze manier bijgedragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de begunstigden in de gezondheidsdistricten Dakoro en Guidan Roumdji in het algemeen, en staarpatiënten en hun gemeenschappen in het bijzonder door slachtoffers van cataract terug te brengen in sociale en economische activiteiten die zij voorheen niet konden ondernemen. De specifieke resultaten die door het project zijn behaald, zijn als volgt:
• Resultaat 1: Minder mensen (volwassenen en ouderen) die blind zijn door staaroperaties in de districten Dakoro en Guidan Roumdji
• Resultaat 2: verminderd aantal mensen met oogziekten (met uitzondering van cataract) door normale oogheelkundige behandeling in de districten Dakoro en Guidan Roumdji
• Resultaat 3: Adoptie van gedrag om blindheid door cataract te voorkomen in de districten Dakoro en Guidan Roumdji.

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met het Government National Eye Health Program (PNSO) van het ministerie van volksgezondheid. Een Memorandum of Understanding (MoU) werd ondertekend tussen IR Niger en de PNSO a) die de rol van elke partij verduidelijkte. De PNSO was verantwoordelijk voor het houden van oogheelkundig consultaties, cataractkampen en oogziekte behandeling door zijn gespecialiseerde artsen. IR Niger was verantwoordelijk voor het toezicht op en de supervisie van de projectuitvoering, de PNSO van de nodige financiële middelen voorzien, cataract-bewustmakingscampagnes in beide gezondheidsdistricten uitvoeren en zorgen voor zichtbaarheid van het project.

Als resultaat behaalde het project met succes cataractchirurgie voor 502 mensen; 243 mannen en 259 vrouwen en behandeld 448 patiënten met andere oogziekten dan cataract. Om deze resultaten te bereiken, werden twee cataractchirurgiekampen georganiseerd in Dakoro en Guidan Roumdji, 108 berichten werden uitgezonden waaronder; 36 mensen naar de kampen en 72 over oorzaken en preventie van algemene blindheid, oogziekten en cataract.

Resultaten: In totaal werd er €50.000,- besteed aan dit project en telde het 1.500 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring