2017 | Inkomenszekerheidproject

Probleem: In Ethiopië bevinden zich maar liefst 4.500.000 weeskinderen, Islamic Relief Nederland is één van de organisaties die dit probleem probeert aan te pakken d.m.v. het 1-op-1 sponsorproject, dit heeft dan ook veel bijgedragen aan het welzijn van de kinderen. Echter beseffen wij ons ook dat er binnen het gezin een stabiele situatie gecreëerd moet worden waarbij de levensvoorzieningen aanwezig zijn. Het op lange termijn beschikbaar stellen van levensvoorzieningen is belangrijk om de kinderen uit de armoede te halen. Dit wordt gedaan d.m.v het ondersteunen van moeders,die weduwe zijn en de wezen alleen opvoeden, in het beschikbaar stellen van bepaalde behoeften.

Project: Weduwen worden ondersteunt bij het voorbereiden van bedrijfsplannen en activiteiten, waarbij inkomsten gegenereerd zouden kunnen worden. De vrouwen moeten hun huidige besparingen investeren om hun eigendom en verbondenheid van de regelingen te waarborgen. Wij bieden hen identificatie-, selectie-, planning- en managementopleidingen voor het bedrijfsleven. Verder worden er workshops over leningen en marktkoppelingen verstrekt.

De vrouwen worden gekoppeld aan verschillende kleine en micro-ontwikkellingsbedrijven van hun districten, microfinancieringsinstellingen, kantoren, jeugdzaken en kinderzaken. Hierbij ontwikkelen wij een duidelijke en transparante afstudeerstrategie. Deze aanpak zal de capaciteit van lokale diensten voor de vrouwen en andere burgers voor bedrijfsontwikkeling vergroten. Hierbij worden tegelijkertijd de koppelingen tussen doelgroepen en dienstverleners verbeterd.

Resultaten: In totaal werd er €100.000,- besteed aan dit project en telde het 470 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring