2017 | Noodhulp

Probleem
Recente statistieken geven aan dat 6,2miljoen burgers, halve populatie van Somalië, gebrek hebben aan humanitaire hulp. Vanwege de droogte is er een sterk tekort aan voedsel en water. De officiële schatting van de door droogte getroffen bevolking is meer dan een miljoen mensen die onmiddellijke humanitaire ondersteuning van voedsel en water nodig hebben. Naar schatting zijn 363.000 kinderen jonger dan 5 jaar acuut ondervoed: waaronder 71.000 die ernstig ondervoed zijn en een verhoogd risico lopen op ziekte en overlijden.

Project
Om dit probleem tegen te gaan heeft Islamic Relief een project gestart in Baidoa met als doel adequate voedselhulp te bieden, ter ondersteuning van kwetsbare gemeenschappen die zijn getroffen door de droogte in Somalië. Dit wordt bereikt door het verstrekken van een levensreddende voedselpakket om de 210 meest kwetsbare gezinnen [1.452 mensen] te ondersteunen.

Een voedselpakket bevat o.a. :

  • 25kg Rijst
  • 25kg Meel
  • 10kg Suiker
  • 5l Olie
  • 4kg Pap
  •  2kg Dadels
  • 900g Melk

Resultaten:

In totaal werd er €20.004,- besteed aan dit project en telde het 1.452 begunstigdenIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring