2017 | Water, Sanitatie & Hygiëne

Probleem: Ondanks de recente verbetering, zijn armoede en gebrek aan middelen twee van de belangrijkste ontwikkelingsuitdagingen waarmee de meerderheid van de burgers wordt geconfronteerd. In Mali is de toegang tot drinkwater tussen 2012 en 2014 met vijf procentpunten gedaald van 68,5% naar 63,8% op alle niveaus: nationaal, stedelijk en landelijk. Er is grote ongelijkheid in de toegang tot veilig drinkwater tussen landelijke en stedelijke gebieden, met een toegang op plattelandsgebieden van 61,8%, vergeleken met 68,7% in stedelijke en semi-stedelijke gebieden. Meer dan een derde van de bevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Dit project zal worden uitgevoerd in de dorpen Bladje, Komitan, Siramana en Tamala, waar de drinkwatervoorziening extreem laag is en niet voldoende om te voorzien in de dagelijkse behoeften van de bevolking. Toegang tot drinkwater in deze vijf gemeenschappen is gemiddeld 26,87%, vergeleken met het landelijke niveau in plattelandsgebieden van 61,8%.

Project: Islamic Relief zal een lokale onderneming inhuren om een geofysisch onderzoek uit te voeren voor watersysteemlocaties, vóór het boren van de waterpartijen. Zo zal de beschikbaarheid van grondwater worden bepaald. Monsters van het water worden verzonden naar waterkwaliteitslaboratoria om de kwaliteit te bepalen. Gebaseerd op deze resultaten zal de bouw beginnen en worden de pijpen aangelegd. De watersystemen worden verbonden met dorpen om de loopafstand te verminderen. Er zullen 5 zonne-energie waterdistributiesystemen aangelegd worden met verbindingen aan waterpunten. Alle punten worden geregistreerd als community-items in het dorp, zoals overeengekomen met de gemeenschappen.  Als de realisatie van deze systemen voldaan is, zullen duizenden mensen toegang hebben tot schoon water.

Resultaten: In totaal is er €155.000,- begroot voor dit project

 

Update: beelden van het projectIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring