2018 | Gezondheidsproject ondervoeding

Probleem: Niger ligt in de Sahel regio van West-Afrika. De Sahel wordt gekenmerkt door een lang droog seizoen dat gemiddeld acht tot negen maanden duurt, gevolgd door een regenseizoen dat schommelt tussen drie en vier maanden. Zoals de meeste landen binnen de Sahel; wordt ook Niger regelmatig geconfronteerd met klimatologische uitdagingen zoals droogte en overstromingen, resulterend in landdegradatie en/of verwoestijning en slechte landbouwopbrengst of opbrengstverlies. Deze klimatologische omstandigheden en uitdagingen vormen een enorme uitdaging voor een bevolking die sterk afhankelijk is van landbouw met regenvoeding voor hun levensonderhoud. De bevolking van het land wordt geschat op ongeveer 20 miljoen in 2016 en is het land met het hoogste geboortecijfer in de wereld met gemiddeld 7,4 kinderen per vrouw. Bovendien, wordt het land geconfronteerd met gewapende conflicten in het westen; oostelijke en noordelijke grenzen, waardoor enorme verplaatsing van de bevolking plaatsvindt. Deze uitdagingen hebben een negatieve invloed gehad op de voedselzekerheid van mensen, evenals op hun inkomstenbronnen, direct of indirect. De herhaling van voedselcrises tussen 2005 en 2012 en de schommeling van de voedselprijzen op de markt heeft de veerkracht van de meest kwetsbare huishoudens ernstig veranderd. Na de voedselcrisis in 2005 in Niger, die een alarm sloeg vanwege de zeer hoge geregistreerde ondervoeding, onthulde het aantal onderzoeken die sindsdien werden uitgevoerd het fenomeen van chronische acute ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar in West-Afrika, en in het bijzonder in Niger . De prevalentie van wereldwijde acute ondervoeding wordt geschat op 10 tot 15%, hierbij schatten humanitaire organisaties dat 1,4 miljoen mensen in 2018 voedselhulp nodig zullen hebben in Niger.

Project: De overkoepelende impact van dit project is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het management van ernstige acute ondervoeding in de gezondheidsdistricten van Say en Torodi. IRN erkent dat het bestrijden van ondervoeding een participatieve aanpak vereist waarbij alle belanghebbenden, de overheid, gemeenschappen en andere humanitaire en ontwikkelingspartners worden betrokken om langetermijneffecten en veranderingen te bereiken en de diepere oorzaken van ondervoeding zoals voedselonzekerheid, ziekten en negatief voedingsgedrag aan te pakken. Daarom zal IRN een gezamenlijke aanpak gebruiken waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.
Deze interventie is gericht op het ontwikkelen van de capaciteit en kwaliteit van de CRENI en CRENA’s om SAM te verminderen, de toegang tot drinkbaar water en gevarieerde voeding te verbeteren. Het zal ook de acceptatie van beste praktijken inzake preventie van ondervoeding bij moeders en voogden binnen het beoogde gebied verbeteren.
Door middel van dit project zal IRN de toegang verbeteren tot uitgeruste faciliteiten voor ondervoeding (standaard CRENI) voor kinderen jonger dan 5 jaar die lijden aan SAM met complicaties door de bouw van een geschikt gebouw voor de CRENI van het district Torodi. Eenmaal gebouwd, zal de nieuwe CRENI uitgerust en bemand worden met extra gezondheidswerkers om volledig operationeel te zijn. IRN zal de CRENI in Torodi en Say ondersteunen met non-foodartikelen zoals bedden, matrassen, hygiënische benodigdheden, kantoorbenodigdheden en medicijnen die cruciaal zijn voor herstel. CRENA’s zullen ook worden ondersteund bij een betere screening en behandeling van SAM-gevallen. Daarnaast zal dit project een referentiesysteem opzetten om de toegang van kinderen met SAM met complicaties aan de CRENI te vergemakkelijken. Het project levert voedselrantsoenen aan ondervoede kinderen terwijl ze in de CRENI zijn. Er zal één tuin worden opgezet voor 50 vrouwen om de toegang tot gediversifieerde diëten in een dorp te verbeteren voor ondervoede kinderen en zogende en zwangere vrouwen. In dit dorp zal een watertoevoersysteem op zonne-energie worden geïnstalleerd om duurzame toegang tot drinkbaar water te verbeteren en te creëren, en om tuinactiviteiten te ondersteunen. Het dorp zal worden gekozen als een dorp met een hoge prevalentie van ondervoeding en veel moeders met kinderen die lijden aan ondervoeding. Langdurige impact kan worden bereikt door middel van capaciteitsopbouw om vaardigheden en kennis te bieden die belanghebbenden in staat stellen om zowel tijdens als na het project gezondheidszorg van goede kwaliteit te leveren. IRN zal de capaciteit van 25 gezondheidswerkers en 66 vrijwilligers op GBV en CP verbeteren en bijdragen aan het sensibiliseren van gemeenschappen voor deze kwesties. Daarnaast worden bewustwordingssessies georganiseerd die gericht zijn op communities over Essential Family Practices (EFP) en GBV en CP om het vermogen van gemeenschappen om ondervoeding te voorkomen te ontwikkelen. Deze sessies worden uitgevoerd door het uitzenden van 320 berichten met behulp van lokale radiostations en door face-to-face bewustmakingssessies met behulp van illustratieve materialen die de belangrijkste onderwerpen behandelen.

Resultaten: In totaal is er €246.700,- begroot voor dit projectIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring