2018 | Onderwijsproject

Probleem: Tijdens de verdeling van het door de Britten geregeerde Indiase subcontinent in 1947 migreerden ongeveer een miljoen moslims die Urdu spreken naar het toenmalige Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) vanuit de Indiase provincies Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh en Rajasthan.

Deze Urdu-sprekende gemeenschap, bekend als ‘Bihari’, steunde het toenmalige West-Pakistan (het huidige Pakistan) tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh in 1971. Ze wilden na de bevrijding van Bangladesh naar Pakistan, maar faalden voor het ingewikkelde repatriëringsproces evenals voor de onverschilligheid van de Pakistaanse regering. Hierdoor bleef een relatief groot aantal mensen gestrand in Bangladesh en deze mensen staan ​​bekend als ‘gestrande Pakistani’ in Bangladesh.

In de afgelopen 47 jaar hebben deze gestrande gemeenschapsmensen in 1972 in verschillende gebieden van Bangladesh gewoond in 66 onhygiënische kampen die speciaal voor hen zijn gebouwd. Hier werden zij gedwongen tot een onmenselijk leven, gezien er (bijna) geen mogelijkheden waren tot een waardig bestaan; geen sanitatie, geen voorzieningen. De bevolking van de gestrande gemeenschap is toegenomen tot het niveau van een extreme bevolkingsdichtheid, echter bleef het aantal beschikbare kampen hetzelfde. Families van zeven tot tien leden delen een kleine 2,5mx3m leefruimte. Om tegemoet te komen aan de uitgebreide familieleden, zijn ongeplande en risicovolle verticale uitbreidingen van deze huizen gemaakt.

Om hun sociale en economische toestand op een duurzame manier te verbeteren, voert Islamic Relief Bangladesh  verschillende projecten uit. Van de 36 kampen in Mirpur worden projecten uitgevoerd in 9 kampen. De projecten hebben zich gericht op duurzame toegang tot gemeenschapswater en sanitaire voorzieningen voor bredere gemeenschapsmedewerkers. Verder wordt ook gezorgd voor onderdak en levensonderhoud voor de meest kwetsbare  huishoudens, en worden sociale, gezondheids-, hygiëne-, bescherming- en rechtenkwesties van de gestrande gemeenschap in het projectgebied gehandhaafd.

Adolescente meisjes en jonge vrouwen (van 16 tot 25 jaar oud) van gestrande gemeenschappen hebben beperkte mogelijkheden om beroepsopleidingen en andere trainingen voor levensvaardigheden te volgen. Als gevolg daarvan hebben ze geen toegang tot de arbeidsmarkt en kunnen ze zich ook niet bezighouden met inkomstengenererende activiteiten, hoewel deze er wel zijn. Heel weinig van de gestrande gemeenschappen zijn bezig met handel en eigen werk als gevolg van armoede en gebrek aan bewustzijn, training en begeleiding. De meeste meisjes van de gestrande gemeenschap gaan ook niet naar school of worden van school afgezet wegens gebrek aan scholingsuitgaven. Mede hierdoor blijven adolescente meisjes en jonge vrouwen van gestrande gemeenschap vaak thuis. Ze worden behandeld als de last van de families; ouders proberen ze uit te huwelijken, waarbij wordt gedacht dat het de enige oplossing is. Na het trouwen worden deze adolescente meiden snel moeder, en raken ze verstrikt in de armoedecyclus. Maar als deze meisjes beroeps- en andere trainingen voor levenservaringen kunnen krijgen, kunnen ze een aanwinst zijn voor hun familie; ze kunnen betrokken zijn bij verschillende inkomstengenererende activiteiten en kunnen een bijdrage leveren aan het gezin. Het vroege huwelijk kan ook worden gestopt door hen te betrekken bij beroepsopleiding en inkomstengenererende activiteiten.

Project: Dit project zal de kansen op werk verbeteren door middel van beroepsopleidingen en trainingen voor vaardighedenontwikkeling en samenwerkingsverbanden tot stand brengen voor adolescente meisjes en jonge vrouwen in de gestrande gemeenschap in Bangladesh.

Verwachte uitkomst:
1. Verbeterde bewustwording en economische kansen voor adolescente meiden en jonge vrouwen van gestrande gemeenschappen door middel van beroeps- en levensvaardigheidstrainingen
Output:
1.1 Verhoogde kennis, houding en praktijk van adolescente meisjes en jonge vrouwen door middel van levensvaardigheidstrainingen
1.2 Verbeterde professionele vaardigheden en kansen op werk door middel van beroepsopleidingen

2. Verhoogd inkomen en empowerment van adolescente meisjes en jonge vrouwen door middel van beroepsopleiding en coöperatieve zaken
Output:
2.1 Verhoogde inkomsten door inkomstengenererende activiteiten en coöperatieve activiteiten
2.2 Verbeterde empowerment voor adolescente meisjes en jonge vrouwen

Resultaten: In totaal is er €117.000,- begroot voor dit projectIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring