2019 | Duurzame toegang tot waterbronnen

Probleem:

Centraal-Noord Bangladesh bevat veel achtergestelde gebieden die kampen met problemen rondom drinkwatervoorzieningen. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk besmette waterbuizen en slechte hygiënische voorschriften en praktijken. Het drinkwaterprobleem lijkt klein volgens bepaalde rapportages, maar tijdens de analyses is het naar voren gekomen dat 25% van de buisputten besmet is. De bevolking in deze achtergestelde gebieden kunnen de installatie van nieuwe en veilige waterfaciliteiten niet permitteren en beschikken niet over de juiste kennis rondom hygiëne. Dit probleem heeft gevolgen voor de volksgezondheid. De kans op besmettelijke ziektes met diarree is zeer hoog; voornamelijk voor zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden. Dit drinkwater- en gezondheidsprobleem kan grotere gevolgen hebben wanneer de juiste sanitaire voorzieningen niet voldoende beschikbaar zijn.

Aanpak:

Om dit probleem op te lossen is een aanpak bedacht door Islamic Relief Bangladesh dat duurzame technologieën gebruikt worden voor nieuwe waterinstallaties en daarmee het besmettingsprobleem oplost wordt en veilig drinkwater oplevert. Zodoende zijn 135 buisputten geïnstalleerd. Om het bewustzijn rondom hygiëne te bevorderen zijn een aantal teams bestaande uit 270 verzorgers opgesteld. Deze teams gaven voorlichtingen aan de gemeenschap over de sanitaire voorzieningen en richtlijnen omtrent hygiëne.

Resultaat:

In totaal werd €141.784,- aan dit project besteed met  8100 begunstigden.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring