2019 | Integraal project Indonesië

Bevordering van de rol van religieuze plaatsen in de veerkracht van gemeenschappen en steden

Probleem:

Het district Donggala, de stad Palu en de districten Sigi werden zwaar getroffen door aardbevingen eind 2018. De aardbevingen veroorzaakten een tsunami in het district Donggala en de stad Palu en als gevolg een bodemverweking in de stad Palu en het district Sigi. De tsunami en bodemverweking hebben het lijden van de mensen verergerd, omdat daarmee alles is weggespoeld en opgeslokt: huizen, bezittingen en landafbakening. Maar ook mensen, huizen, voertuigen, bomen en alle andere dingen zakten weg in de grond. De grond slokte als het ware alles wat leefde en wat erop stond op. Mensen zijn geschokt door het feit dat duizenden mensen worden vermist, verdronken en diep de grond in werden gezogen.

Aanpak:

Het project heeft twee doelen: (1) het opbouwen van veerkracht op gemeenschapsniveau tegen aardbevingen, en (2) capaciteitsopbouw van de overheid op districtsniveau in risicoanalyse, planning, budgettering, paraatheid en alertheid tegen aardbevingen. Bij het opbouwen van de veerkracht van de gemeenschap werden twee hoofdactiviteiten uitgevoerd: (a) het versterken van het levensonderhoud van de gemeenschap door technische bedrijfscapaciteit te bieden op het gebied van productontwikkeling, verwerking, marketing, ondersteuning van microfinanciering en de oprichting van sociale ondernemingen, en (b) het implementeren van Community Based Disaster Risk Management (CBDRM).Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring