2019 | Ondersteunen van weeskinderen en hun gemeenschappen in Niamey

Probleem:

Niger blijft nog ten aller tijden behoefte hebben aan humanitaire hulp. Er is een chronische voedselonzekerheid dat wordt veroorzaakt door landdegradatie dat het gevolg is van constante droogte en overstromingen door onregelmatige regenval. Huishoudens die afhankelijk zijn van regenval voor hun landbouw zijn daardoor erg kwetsbaar. Helaas worden veel huishoudens uit het Niamey gebied door dit probleem getroffen. Vooral huishoudens met weduwen zijn de dupe. Vanwege culturele factoren zijn zij niet in staat om op de juiste manier om te gaan met het voedseltekort (gebrek aan adaptieve landbouwtechnieken). Zij beschikken namelijk niet over voldoende kennis, middelen en zeggenschap in de maatschappij. De toegang tot voedsel, gezondheidszorg en onderwijs wordt namelijk belemmerd. Daarnaast is er een gebrek aan mogelijkheden voor het genereren van inkomsten vanwege weinig of geen steun van de gemeenschap. Deze moeilijkheden zijn ook van invloed op jonge weeskinderen. Zij gaan vaak een onzekere economische toekomst tegemoet. Door de armoede worden tevens het onderwijs en de gezondheidsfaciliteiten beperkt.

Aanpak:

Om deze problemen op te lossen is de volgende aanpak bedacht, waarbij zal worden gefocust op de volgende ontwikkelingssectoren:

  • Waterhygiëne –sanitair;
  • Voedselzekerheid en levensonderhoud;
  • Gezondheid en voeding;
  • Onderwijs

Het doel is om 260 weeshuishoudens in vier dorpen van een verbeterd inkomen te voorzien en hen te trainen in verschillende inkomen genererende arbeid om op een duurzame wijze armoede te bestrijden. Daarnaast zullen meerdere voorlichtingen worden gegeven over kinderbescherming en gender gerelateerde geweld om het bereik hiervan te vergroten en het bewustzijn te verhogen. Bovendien zal de kwaliteit van het onderwijs worden bevorderd door middel van het regelen van nieuwe klaslokalen, schoolspullen en sanitaire voorzieningen in 10 scholen. De sanitaire voorzieningen bevatten nieuwe watersystemen en handwaspakketten, zodat kinderen hygiënisch kunnen blijven. Daarnaast zullen verschillende voorlichtingen en cursussen worden georganiseerd voor leraren.

Verwachte resultaat:

In totaal wordt €350.000,- besteed aan dit project met 1.288 directe begunstigden.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring