Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2019 | Ondersteuning aan gemeenschappen getroffen door overstromingen in Malawi

Probleem:  

De gemeenten Makata en Chilipa kampen met economische problemen. De economie bestaat vooral uit agrarische sectoren. De landbouw in zulke gebieden is zeer afhankelijk van regenval. Door de klimaatverandering is er steeds meer sprake van droogte en ontbossing. Al deze factoren zorgen ervoor dat het inkomen van de bevolking zeer onzeker is. Veel huishoudens verkeren daardoor in armoede. Vooral huishoudens met vrouwen als hoofd zijn gebonden aan zulk soort landbouw, omdat zij niet beschikken over de middelen om ander soort inkomen te genereren. Dit komt voornamelijk door de positie van vrouwen in de samenleving. Sociale uitsluiting en risico op geweld beperken namelijk hun ware potentie. 

Aanpak:  

Het doel van dit project is om (financiële) ondersteuning te bieden aan kwetsbare families en in het bijzonder families met vrouwelijke hoofden om hun positie in de samenleving te bevorderen. De focus zal hierbij liggen op het verzekeren van een betere toegang tot scholing, diverse arbeidspraktijken en levensonderhoud. Dit wordt gedaan door het organiseren van onder andere meerdere cursussen waar leden uit de gemeenschap worden ingelicht over vrouwenemancipatie. Daarnaast worden 780 huishoudens voorzien van kwalitatieve landbouwmiddelen, zoals meststoffen en waterpompen. Bovendien zullen ze worden ondersteund in het beheren van hun landbouw d.m.v. voorlichtingen over o.a. gewasbeheer en milieubehoud. Tevens zullen verschillende tussenpersonen beschikbaar zijn om hulp te bieden bij het handeldrijven en gelijke toegang tot de markt te garanderen. 

Verwachte resultaat:  

In totaal wordt €350.000,- besteed aan dit project met 3.900 begunstigden. Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring