Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2019 | Onderwijs, levensonderhoud en WASH in de regio Gourma

Probleem:

De voortdurende gewapende conflicten in het noorden van Mali vormen een beperking voor de ontwikkeling van het gebied sinds 2012. Vanwege ernstige armoede in de regio Gourma ervaart vooral de bevolking uit dit gebied de consequenties van de conflicten. Zo is het levensonderhoud flink achteruitgegaan en is het veiligheidsrisico gestegen. Bovendien zijn veel middelen die nodig zijn voor het zekerstellen van het voortbestaan van de bevolking (waaronder watersystemen) vernietigd. Ongeveer de helft van het volk leeft in armoede.

Voedselzekerheid en het levensonderhoud van de bevolking lopen door de conflicten en de klimaatverandering gevaar. Landbouw is de belangrijkste bron voor levensonderhoud en vormt 80 procent van de werkgelegenheid. Het agrarisch gebied is echter onherstelbaar verzwakt doordat het volk geen toegang meer had tot hun grond om de infrastructuur te onderhouden. Daarnaast beschikt de bevolking niet over voldoende kennis en vaardigheden over landbouwproductie om hun technieken aan te kunnen passen aan het klimaat. Dit heeft geleid tot lage opbrengsten en mislukte oogsten.

Verder kampt het volk met drinkwaterproblemen. Toegang tot schoon water is zeer beperkt. Dit heeft onder andere geleid tot door water overgedragen ziektes. Gebrek aan duurzame en beveiligde watervoorzieningen heeft negatieve invloed op de volksgezondheid. Daarbij heeft de bevolking hulp nodig bij onderhoud en beheer van deze systemen om toekomstige storingen te voorkomen.

Vrouwen en kinderen zijn de grootste slachtoffers van deze problemen. Hierbij spelen analfabetisme en ongunstige sociale en culturele structuren een grote rol. Zeer weinig kinderen gaan naar school, omdat ze moeten werken of als kind soldaat worden gerekruteerd. Bovendien is de verhouding tussen jongens en meisjes die wel naar school gaan disproportioneel. Dit zorgt ervoor dat er geen verandering komt in de geletterdheid van vrouwen. De positie van de vrouwen in deze maatschappij wordt daardoor nog kwetsbaarder dan het al is.

Aanpak:

De volgende plannen zijn bedacht om deze problemen aan te pakken.

Om veilig en schoon drinkwater zeker te kunnen stellen zullen in 5 dorpen watervoorzieningssystemen worden geïnstalleerd. Deze systemen zullen op zonne-energie werken. Daarnaast worden voorlichtingen gegeven omtrent hygiëne en sanitaire praktijken en voorschriften.

Om het onderwijs te bevorderen zullen scholen worden gerenoveerd (3 klaslokalen, directeurskamer, en toiletten). Daarnaast worden de leraren getraind, zodat de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd. De school zal ook worden voorzien van schoolboeken en andere schoolbenodigdheden en apparatuur.

Om de positie van de vrouwen in de maatschappij te verbeteren zullen 300 vrouwen geholpen worden met het verdienen van een inkomen. Zo zullen zij worden getraind in de beste productie en- irrigatietechnieken en handeldrijven.

Verwachte resultaat:

In totaal wordt €400.000,- besteed aan dit project met 6.233 directe begunstigden.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring