Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2020 | COVID-19 Noodhulp in Palestina

Probleem:

Palestina heeft een lange periode gekampt met de COVID-19 crisis. Vanwege toenemende escalatie in de Gazastrook is de verspreiding van het virus in deze omgeving erg gestegen. De interventie richt zich op de nieuwe kwetsbare groepen die hebben geleden onder de negatieve gevolgen van de toegenomen werkloosheid en het verlies van levensonder- houd als gevolg van de beperkingen van COVID-19. De impact op de voedselonzeker- heid is verminderd door de kant-en-klare pakketten te kiezen vanwege de beperkingen die worden opgelegd aan het verkeer van mensen en gemeenschappen, terwijl rekening wordt gehouden met het verstrekken van het geschikte voedsel- en hygiëneartikelen gedurende de thuisquarantaineperiode.

Aanpak:

Het doel van dit project is bij dragen aan het verbeteren van de voedselzekerheid en de beschermingsstatus van de door conflicten getroffen bevolking in de Gazastrook. Het project was gericht op gezinnen die getroffen zijn door de pandemie-uitbraak, en kwetsbare gezinnen die geen basisbehoeften hebben en onder de armoedegrens leven; dus de prevalentie van voedselonzekerheid is hoog onder hen.

Met dit project worden de hardst getroffenen geholpen in de uitdagingen die de crisis met zich meebrengt. In totaal was de doelstelling om 2400 getroffen huishoudens te voorzien van basisvoedsel en essentiële hygiëne en ontsmettingsmaterialen voor gezinnen met een hoger risico om door COVID-19 te worden getroffen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring