2020 | Interreligieuze samenwerking

Interreligieuze samenwerking op het gebied van vredesopbouw en conflictpreventie (ICPCP)

Probleem:

Arme gemeenschappen in Tana River County worden geconfronteerd met meerdere uitdagingen: Religieuze intolerantie, hoge niveaus van kwetsbaarheid, rampen en conflicten, voedsel- en voedingsonzekerheid, hoge niveaus van armoede, gebrek aan toegang tot financiële middelen en weinig toegang tot de markt. Dit project is bedoeld om interreligieuze relaties en een vredige cultuur te versterken. Verder worden economische keuzes verbeterd door een aantal inspanningen, waaronder vredes- opbouw en interreligieuze activiteiten.

Aanpak:

Er worden zowel activiteiten op het gebied van vredesopbouw en interreligie georganiseerd in Tana River Country. Daarnaast wordt gefocust op het variëren van activiteiten die inkomsten genereren zodat meer werkgelegenheid en inkomenskansen aangeboden worden.

Het project leidde tot: meer leiderschap en deelname van religieuze leiders, jongeren en vrouwen aan vredesopbouwprocessen; verbeterde technische en institutionele capaciteiten van religieuze leiders en geloofsgroepen om gemeenschapsverzoening te bevorderen; en meer kansen op gebied van economische ontwikkeling en levensonderhoud voor ‘risicojongeren’ en kwetsbare vrouwen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring