Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2020 | SOS Libanon

Noodhulp en hulp bij herstel aan families die zijn getroffen door de explosies in Beiroet

Probleem:

Op dinsdag 4 augustus 2020 explodeerde een magazijn in de haven van Beiroet met grote hoeveelheden ammoniumnitraat. De explosies en de daaruit voortvloeiende branden brachten naar verluidt giftige stoffen in het milieu vrij. De ontploffing veroorzaakte catastrofale schade aan infrastructuur en gebouwen en vernietigde of beschadigde ook een grote hoeveelheid geïmporteerde goederen die in de haven waren opgeslagen, evenals goederen die voor export waren verwerkt. De zeehaven van Beiroet was de belangrijkste haven van Libanon waar 80 tot 90% van het commerciële verkeer passeerde. Dit heeft geleid tot de verplaatsing van huishoudens naar gebieden die zich voornamelijk buiten het direct getroffen gebied bevinden.

Aanpak:

Het belangrijkste doel van dit project is om voor opvang en toegang tot levensmiddelen in Beiroet te zorgen. Het project is gericht op extreem kwetsbare huishoudens wiens huizen het meest getroffen zijn door de explosie. Huizen met lichte tot middelmatige schade worden gerepareerd met timmerwerk en glaswerk. Dit zal helpen om gezinnen te beschermen, zowel wat betreft hun fysieke veiligheid als tegen het weer dat in de winter- maanden zal verslechteren. Daarnaast worden er watertanks geplaatst en zal het sanitair indien nodig worden hersteld. Dit project zal ook arbeiders inschakelen om puin van de straten en rond de beschadigde huizen te verwijderen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring