2020 | Versterken van maatschappelijke positie weduwen en wezen in Bosnië-Herzegovina

Probleem:  

De gevolgen van de Joegoslavië-oorlog en Bosnische genocide zijn nog steeds aanwezig in Bosnië-Herzegovina. Het volk kampt zowel met politieke als economische problemen. Daarnaast is er enorme schade veroorzaakt door een recente overstroming die een derde van het land heeft geraakt. Vanwege de grootschalige armoede en werkloosheid lukt het niet om de economie op gang te brengen. Na de oorlog hebben veel vrouwen de traditioneel mannelijke taak overgenomen en leiden het huishouden als enige kostwinner. Zij beschikken echter niet over de juiste middelen en toegang tot de arbeidsmarkt, waardoor zij niet in staat zijn voldoende inkomen te genereren. De meest kwetsbare doelgroepen zijn alleenstaande moeders en weeskinderen en hun families. Zij zijn de grootste slachtoffers van het economische klimaat en hebben dringend behoefte aan financiële ondersteuning. 

Aanpak:  

Dit project is ontworpen om een lange termijn oplossing te bieden aan de Bosnische bevolking. Het plan is om leningen beschikbaar te stellen aan 60 weduwe en weesfamilies. Door middel van renteloze leningen zullen weduwen en weesfamilies in staat zijn te investeren in een eigen bedrijf, onderwijs van hun kinderen, gezondheid en overige levensomstandigheden. Op deze manier ontstaat er ook een positieve impact op de samenleving, omdat zo een bijdrage wordt geleverd aan onder andere de economie. 

Verwachte resultaat:  

In totaal wordt €100.000,- besteed aan dit project met 60 families.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring