2020 | Waterproject Malawi

Probleem:

De meerderheid van de inwoners in Malawi leeft in armoede (66,7%). District Chiradzulu is een van de armste districten, waar 63,5% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Met een van de hoogste bevolkingsdichtheden in het land (469), hebben de mensen in het district moeite om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen zoals onderwijs, water en voedselvoorziening. In Namonde en Chiradzulu District is het probleem ernstig omdat mensen geen toegang hebben tot inclusieve, veilige en duurzame watervoorziening en hygiënepraktijken.

Aanpak:

Om het probleem aan te pakken wordt een watervoorzieningssysteem op zonne-energie gebouwd met 2 kiosken (elk met 2 kranen) in elk dorp en waterpunten in de beoogde 8 dorpen worden hersteld om te zorgen voor een duurzame watervoorziening. De gemeenschap zal ook op de hoogte worden gebracht van waterbehandeling en monitoring van de waterkwaliteit door middel van een waterpunt- beheercomité en voorlichtingswerkers. Het project ondersteunt hygiënekits voor 2 scholen en 1 gezondheidspost als een initiatief om veilig water te leveren en hygiënepraktijken te bevorderen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring