2020 | Waterproject Malawi

Probleem:

Het project is ontwikkeld en ontworpen als reactie op de slechte levensomstandigheden van de door overstromingen getroffen bevolkingsgroepen op 3 locaties in het Chikwawa-district, namelijk de locaties in Medrum, Jombo en Langwani, die vatbaar zijn voor jaarlijkse overstromingen.

Het project werd uitgevoerd om functionele sanitaire voorzieningen te bieden in genoemde opvanggebieden. Daarnaast promootte het project ook persoonlijke hygiëne.

Aanpak:

Om het probleem aan te pakken werden 50 sanitaire voorzieningen gebouwd ten behoeve van 85 kwetsbare gezinnen die door overstromingen zijn getroffen in Medrum en Langwani. De persoonlijke hygiëne is vergroot door middel van bewustwordingssessies en het verstrekken van hygiënekits aan alle 150 begunstigde huishoudens in Medrum, Jombo en Langwani.

Het resultaat van het project is verhoogde toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen, verbeterde hygiëne, verhoogde veiligheid en een vermindering van ziekten die via water worden overgedragen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring