2020 | Waterproject Marokko

Probleem:

Het project is gericht op tien plaatsen waarvan is vastgesteld dat er een cruciale en on- middellijke behoefte bestaat aan drinkwater en water voor irrigatie. Middels dit project wordt werkeloosheid en plattenlandsvluchten aangepakt. De algemene doelstelling is het opzetten van een drinkwatervoorzienings- systeem en water voor de irrigatie van landbouwgebieden onder de begunstigden. Kleine boeren worden aangemoedigd hun productie te verhogen om bij te dragen aan hun financiële stabiliteit middels het creëren van werkgelegenheid om de leegloop van het platteland het hoofd te bieden. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de strijd tegen armoede van de mensen op het platteland.

Aanpak:

Om het probleem aan te pakken werd een drinkwatervoorzieningssysteem opgezet. De eerste fase van het project bevat het boren van de waterputten op verschillende plaatsen. De tweede fase bevat de uitrusting van tien waterputten met hernieuwbare energie voor drinkwatervoorzieningen en irrigatie van landbouwgrond. De algemene doelstelling is de verbetering van de sociaaleconomische situatie in de verschillende beoogde plaatsen in Errachidia, Midelt en Boulmane in Marokko.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring