2021 | Aqua Noor

Probleem:
Het Aqua-Noor project is een duurzaam ontwikkelingsproject ten behoeve van de nomaden in het zuidoosten van Marokko. Het hoofddoel is om de sociaal-economische situatie en de manier van leven van 135 nomadische families te verbeteren. Het project speelt in op de grote behoefte die was ontstaan om de energievoorziening om te zetten naar duurzame energie. Evenals de behoefte aan modernisering van de levering van drinkwater en sanitaire voorzieningen, zoals openbare toiletten. Dit AQUA-NOOR- project ten behoeve van de nomaden is een voortzetting van andere duurzame ontwikkelingsprojecten. Dit soort projecten bieden hoop voor de bevolking op een menswaardiger bestaan.

Geplande resultaten:
Bijdragen aan de duurzame energie en de veiligheid van de nomaden in het zuidoostelijke deel van Marokko. Bijdragen aan de drinkwatervoorziening en toegang tot water voor een symbolische prijs.

De installatie van sanitaire systemen (135 openbare toiletten) aangepast aan de nomadische omgeving.
Het oprichten van coöperaties om de nomaden op te leiden het beheer van het drinkwatersysteem te onderhouden en beheren, en om ze te helpen bij het fokken en het verhandelen van vee.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring