2021 | Duurzame oplossingen voor ontheemden in Meisso

Probleem:
Als gevolg van constante conflicten tussen de Oromo en Somalische gemeenschappen, zijn honderd-duizenden mensen uit diverse gemeenschappen ontheemd. Voorheen ondersteunden IR en andere NGO’s de ontheemden bij het vervullen van de basisbehoeften, maar sinds hun hervestiging hebben ze niet zoveel steun gekregen behalve het maandelijkse rantsoen dat niet voldoet aan de vereiste basisbehoefte. Het doel is dan ook deze ontheemden beter in staat te stellen een beter inkomen te verwerven door hun opleiding te verbeteren en eventueel kredieten te verstrekken als zij een eigen zaak zouden willen beginnen.

Geplande resultaten:
Het hoofddoel van het project is om tegen 2023 een bijdrage te hebben geleverd aan de zelfredzaamheid van ontheemden en het tegen gaan van extreme armoede in Meisso, door ondersteuning van naar steden getrokken ontheemden. Deze mensen ondervinden moeilijkheden bij het vinden van werk in de stad door hoge werkloosheid, ook al bevinden ze zich in de de productieve leeftijd. Door toegang te geven tot opleiding en financiering, zullen zij in staat zijn hun technische en ondernemers- vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren, waardoor hun kansen om economisch zelfvoorzienend te zijn vergroot worden.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2023 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring