2021 | Duurzame oplossingen in Meisso, Ethiopië

Probleem:

Tussen West Hararghe (Oromia) en Fafan Zone (Somali) waren herhaaldelijke conflicten. De afgelopen drie tot vier jaar zijn honderdduizenden mensen uit de Oromo- en Somali-gemeenschappen verdreven.  Sommigen zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke locaties sinds de nieuwe regering aantrad. Maar anderen kunnen dat niet vanwege aanhoudend conflict tot op heden. 365 huishoudens van ontheemden konden vanwege de voortdurende veiligheidsproblemen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats en zijn nu gevestigd in Meisso Ethiopië.

 

Aanpak:

Het project is een tweejarig initiatief dat zal worden uitgevoerd in Meisso, Ethiopië. Het overkoepelende doel van dit project is om de veerkracht van de verplaatste personen in Meisso tegen 2023 te versterken. Deze mensen ondervinden moeilijkheden bij het vinden van werk in de stad door hoge werkloosheid, ook al bevinden ze zich in de de productieve leeftijd. Door toegang te geven tot opleiding en financiering, zullen zij in staat zijn hun technische en ondernemers- vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Waardoor hun kansen om economisch zelfvoorzienend te zijn vergroot worden. Twee belangrijke resultaten die direct aan dit overkoepelende doel zullen bijdragen, zijn:

  • Verbetering van het inkomen van de beoogde behoeftige.
  • Vergroting van het eigendom van productieve activa onder kwetsbare leden van de gastgemeenschappen.

 

Resultaten:

Het project beoogt in totaal 3.320 personen te bereiken. Belangrijke projectactiviteiten omvatten het stimuleren van de ontwikkeling van kleine bedrijven en het verschaffen van waardevolle productieve activa. De uitvoering van het project zal worden uitgevoerd door Islamic Relief in nauwe samenwerking met overheidsinstanties en vertegenwoordigers van de gemeenschap.Het doel van dit project is de behoeftige beter in staat te stellen een beter inkomen te verwerven. Doormiddel van opleidingen verstrekken en eventueel kredieten te aan te bieden als zij een eigen zaak willen beginnen.
Het project is om tegen 2023 een bijdrage te hebben geleverd aan de zelfredzaamheid van ontheemden en het tegen gaan van extreme armoede in Meisso, Ethiopië.

Dit project is onder andere mogelijk door het inkomenszekerheid fonds & het algemene fonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring