2021 | Educatie voor iedereen II – Ondersteuningsproject voor scholen op het platteland

Probleem:
Het eerste deel van het project had o.a. tot doel de opgelopen leerachterstand n.a.v. de COVID-pandemie in te halen, mede door de distributie van tablets. Het tweede deel van het project “Onderwijs voor iedereen 2” beoogt de digitale vaardigheden van leerlingen aan te leren dan wel te verbeteren. Dit is des te dringender geworden naar aanleiding van de recente Covid-pandemie, waardoor lessen veel meer digitaal werden gegeven. Het project is bedoeld om studenten te ondersteunen, afhankelijk van hun opleidingsniveau, om op afstand lessen en cursussen te volgen en mee te doen met online discussiegroepen. Ook omvat het project een ‘face-to-face’ component en beoogt het te zorgen voor distributie van schoolbenodigdheden.

Geplande resultaten:

  • Distributie van digitale kits (tablet of vervanging/aanvulling) voor 174 kinderen en van zogenaamde ‘face-to-face’-kits voor nog eens 174 kinderen, bestaande uit schooltassen met notitieboekje en etui. In totaal worden dus 348 leerlingen, de helft meisjes, voorzien van leermiddelen. (Het betreft leerlingen in het 6e leerjaar van de lagere school uit arme en kwetsbare gezinnen, die in precaire omstandigheden leven. Een grote meerderheid van deze kinderen is wees).
  • Communicatie met de lokale autoriteiten.
  • Planning van inzet van docenten voor ondersteunende cursussen.


Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring