2021 | Geen drempel te hoog in Mali

Geen drempel te hoog

Onderwijs, voedselvoorzieningen en water in de armste streken van Mali

bouw van 3 scholen, 3 watersystemen op zonne-energie, 3 moestuinen en scholing voor landbouwers, onderwijzend personeel

Het zal geen verrassing zijn als we zeggen dat Mali een arm land is. Misschien ook niet als we zeggen dat het een van de armste landen ter wereld is. We kunnen ons allemaal de beelden voor de geest halen van vrouwen en kinderen die lange afstanden lopen om water te halen in zware kruiken op hun hoofd. We gaan er misschien ook vanuit dat de kinderen niet naar school gaan. Een gewoon beeld dat opgeroepen wordt als we het hebben over armoede; onderontwikkeling.

De inwoners van Mali leven in extreme armoede met een te besteden bedrag van minder dan €1,55, per dag. Op het platteland liggen deze bedragen veel lager en zijn de omstandigheden dus extra schrijnend. Mali kampt met problemen om te voorzien in de basisvoorzieningen, zoals schoon water en onderwijs van haar inwoners. Gemiddeld gaan kinderen zevenenhalf jaar naar school tegenover tweeënhalf jaar op het platteland. Om goed te ontwikkelen en de vaardigheden te leren die nodig zijn om een stabiele toekomst en omgeving te bouwen, zijn deze gemiddelden verre van toereikend.

Het project in Mali wordt uitgevoerd in de drie dorpen Bogola, Ballala en Molobola. Deze drie dorpen hebben geen scholen. Kinderen moeten vaak uitwijken naar andere dorpen als zij naar school willen en hiervoor moeten zij wederom kilometers lopen. Voor elke basisvoorziening lijkt een drempel te liggen en is het bijna onmogelijk om voor de inwoners leefbare omstandigheden te creeëren voor zichzelf.

Met het project wordt beoogd toegang tot onderwijs, schoon water en duurzaam landbouw te creeëren. In de drie dorpen worden drie klaslokalen die uitgerust met latrines en een kantoorgebouw. Daarnaast worden de scholen uitgerust met voldoende lesmateriaal en meubels en wordt onderwijzend personeel opgeleid. Ook wordt geïnvesteerd in educatie over het belang van onderwijs van meisjes.

De dorpen worden verder voorzien van drie watersystemen die werken op zonne-energie en worden onderhoudsteams getraind. Aan de watervoorzieningen, waar iedereen gebruik van kan maken, worden drie moestuinen aangelegd die gerund zullen worden door de Children Mother Association. Hiermee worden inkomsten verworven om schoolgeld te kunnen betalen en ook voorzien in betere voedselzekerheid.
Tot slot worden lokale producenten van gewassen getraind om het land succesvol te verbouwen ondanks de klimaatveranderingen die nu voor tekorten zorgt.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring