2021 | Suqya Al-Khayr

Probleem:
Het Suqya Al-Khayr project beoogt een duurzame oplossing te bieden met betrekking tot de drinkwater- en irrigatievoorziening voor 10.000 bewoners in 12 landelijke gebieden, verspreid over 3 Marokkaanse provincies. Hierdoor wordt de drinkwatervoorziening gemoderniseerd en verduurzaamd, en worden de boeren door modernere middelen gestimuleerd de produktie van hun landbouwgewassen te verhogen; dit zal positief bijdragen aan hun financiële en economische stabiliteit, alsmede aan de werkgelegenheid van de lokale bevolking, om zodoende ook een halt toe te roepen aan de plattelands-vlucht.

Geplande resultaten:
Verduurzaming van drinkwatervoorziening en het opzetten van waterpunten voor drinkwater.
Uitrusting van drinkwaterputten voor irrigatie met behulp van natuurlijke hulpbronnen, zoals zonne-energie. Vervanging van fossiele energie-bronnen voor waterputten door duurzame alternatieven.

Verhoging van landbouwproduktie en – opbrengst, om zo de stabiliteit van de boeren te verbeteren en (werk)perspectief te bieden voor arbeiderIslamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring