Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2021 | Toegang tot schoon en veilig water in Tana-River County

Probleem:
Gebieden die worden gedomineerd door veehouders hebben het meest te maken met waterproblemen. De grootste uitdaging in de gebieden zijn permanente waterbronnen. Het gebied is voornamelijk afhankelijk van ‘earth pans’ die slechts water voor twee tot drie maanden kan vasthouden na regenval. Dit dwingt de mensen uit het gebied te verhuizen nadat het water uit de ‘earth pans’ is verbruikt. De verhuizingen hebben grote gevolgen gehad voor de nederzettingen in het gebied en voor het onderwijs van de kinderen. Dit verklaart de lage schoolinschrijving en retentie. De meeste kinderen worden ontmoedigd of gaan van school af omdat zij water moeten halen voor gebruik in de school, van school naar de nabijgelegen ‘earth pans’ is ongeveer 3 km.

Geplande resultaten:
Een betere toegang tot schoon en veilig water voor huishoudelijk en vee gebruik.

  • Een verhoogde schoolinschrijving en retentie in ECDE en lager onderwijs.
  • Een verbeterde toegang tot schoon water voor gemeenschappen in de beoogde gebieden.


Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring