Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2021 | Weerbaarheid klimaatverandering in Niger

Probleem:

Het doel van dit project was het versterken van de weerbaarheid tegen klimaatverandering in drie kwetsbare gemeenschappen in Simiri, Ouallam District, Niger. In deze regio kampen de behoeftigen met diverse klimaatveranderingen. Om de weerbaarheid te vergoten focust dit project op het verbeteren van voedselzekerheid voor 400 extreem arme huishoudens. Meer betrokkenheid bij gediversifieerde en winstgevende mogelijkheden voor levensonderhoud; en meer sociale autonomie voor de 400 extreem arme huishoudens.

Aanpak:

Om de weerbaarheid tegen klimaatveranderingen te versterken in Niger zijn de volgende belangrijke resultaten geboekt:

  • Het oprichten van een organisatie van overlegvergaderingen met belangrijke belanghebbenden;
  • Selectie van 400 extreem arme huishoudens, incl. huis-aan-huis bezoeken aan de geselecteerde huishoudens om zeker te zijn dat ze aan de selectiecriteria voldeden;
  • Het aanleggen van een tuin- en watersysteem.
  • De aanleg van de moestuin in drie dorpen.
  • Het uitvoeren van onderzoek naar voeding voor zuigelingen en jonge kinderen (IYCF) om inzicht te krijgen in de huidige kennis en praktijk.
  • De start van het uitvoeren van een waterproject

Resultaat:

Versterking van de veerkracht in de gemeente Simiri Niger tegen klimaatverandering. Dit is een project van 24 maanden dat werd geïmplementeerd in 3 gemeenschappen in de gemeente Simiri, Ouallam District, waaronder Simiri, Zimba en Delitondi. Het project bereikte 400 huishoudens, met vrouwen als belangrijkste ontvanger, om hun bescherming, sociale en economische empowerment, hygiëne, wassen en inkomen genererende activiteiten te versterken. De belangrijkste resultaten die door het project worden bereikt, zijn voornamelijk:

  • Verbeterde voedsel- en voedingszekerheid voor 400 ultra arme huishoudens.
  • Grotere betrokkenheid bij gediversifieerde, veerkrachtige en winstgevende mogelijkheden voor levensonderhoud.
  • Grotere sociale empowerment voor de 400 ultra arme huishoudens.

Dit project is onder andere mogelijk door het inkomenszekerheid fonds, waterfonds en het noodhulp fonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring