Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject2021 | Inkomenszekerheid in Tillabery Niger

Probleem:
Het belangrijkste doel van dit project is het vergroten van de toegang tot basisvoorzieningen. De Nigerese basisvoorzieningen, waaronder het onderwijs- en het gezondheidsstelsel, krijgen structureel te weinig geld en het niveau van openbare middelen dat aan deze sectoren wordt toegewezen, wordt gekenmerkt door sterke ongelijkheid tussen stad en platteland. Sinds 2014 heeft de veiligheidssituatie van het land de regering er bovendien toe aangezet om de begroting voor basisdiensten te verlagen, wegens de verhoging van militaire uitgaven. Dit project wil bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking van vier gemeenschappen in het Ouallam district in de Tillabery regio.

Geplande resultaten:

  • Een verbeterde leeromgeving voor de kinderen in drie dorpen van het Ouallam district, o.a. door de bouw van 8 klaslokalen.
  • Een verbeterd gebruik van de gezondheids- faciliteiten voor de bevolking van drie dorpen van het Ouallam district, middels een ‘upgrade’ van de faciliteiten (van gezondheidspost naar gezondheidscentrum) en herstel van openbare toiletten. Tevens worden de gezondheidscentra voorzien van voldoende meubilair, medische apparatuur en opstartmedicatie.
  • Het versterken van de capaciteit van vier gemeenschappen om de basisdiensten en infrastructuur (onderwijs en gezondheid) in stand te kunnen houden. Tevens worden bewustwordingssessies georganiseerd over kinderbescherming, onderwijs voor meisjes en gedwongen huwelijken op jonge leeftijd.

 

 

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring