2022 | Noodhulp overstroming Bangladesh

Probleem

Het Sunamganj district in Bangladesh, is getroffen door verwoestende moessonregens en stroomopwaarts water uit het noordoosten van Bangladesh. Deze overstromingen hebben geleid tot een humanitaire crisis, waarbij miljoenen mensen zijn achtergebleven. De onverwachte overstromingen hebben huizen weggevaagd en landbouwgronden overspoeld, waardoor gezinnen gedwongen werden om toevlucht te zoeken op hoger gelegen grond en tijdelijke overstromingsschuilplaatsen.

Tegelijkertijd hebben stroomonderbrekingen het leven van mensen bemoeilijkt. Volgens het Flood Forecasting and Warning Centre stond ongeveer 94 procent van Sunamganj onder water. Veel huishoudens zijn geïsoleerd en hebben hun toevlucht gezocht in open gebieden. Het dagelijkse leven van mensen wordt ontwricht door verlies van inkomen. Modderige en beschadigde wegen bemoeilijken de toegang tot scholen voor kinderen.

Vrouwen en meisjes in deze huishoudens lopen een hoog risico op onveiligheid en zijn erg kwetsbaar. Dit geldt met name voor zwangere vrouwen, ouderen en gehandicapten, die te maken hebben met toegankelijkheidsproblemen. De veiligheid en beveiliging van vrouwen en meisjes in die huishoudens lopen een hoog risico. Vooral zwangere vrouwen, ouderen en gehandicapten uit deze gebieden worden geconfronteerd met een uitdaging op het gebied van toegankelijkheid.

Aanpak

Het is van cruciaal belang om een geïntegreerde aanpak te hanteren om het herstel van het levensonderhoud en onderhoud buiten de landbouw prioriteit te geven. Om de kwetsbaarheid voor rampen te verminderen, moeten zowel fysieke als sociale en financiële vangnetten worden opgezet om het levensonderhoud van mensen te beschermen tegen zowel natuurlijke als economische schokken. Islamic Relief Nederland zet zich in om hulp te bieden aan de noordoostelijke regio van Bangladesh, die plotselinge en verwoestende overstromingen heeft ervaren. Deze hulp omvat financiële steun, levensonderhoudsverbetering, infrastructuur voor wegen en communicatie.

Resultaat

Islamic Relief Nederland biedt financiële ondersteuning aan 1.375 behoeftige individuen (275 huishoudens) die zijn getroffen door de overstromingen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring