2022 | Noodhulp overstromingen Pakistan

Probleem

Pakistan wordt al meer dan twee maanden geconfronteerd met de ergste gevolgen van klimaatverandering, ondanks het feit dat het een aanzienlijk klein aandeel heeft in de wereldwijde koolstofuitstoot. De stijging van de wereldwijde temperaturen heeft geleid tot ongekende gletsjersmeltingen en moessonregens die overstromingen veroorzaken in alle vier de provincies van het land. Een derde van het land staat onder water en 33 miljoen mensen zijn getroffen door de verwoestende overstromingen. Meer dan 6,4 miljoen mensen hebben dringend humanitaire hulp nodig en 116 districten zijn getroffen waarvan 84 zijn uitgeroepen tot ramp.

De overstromingen hebben geleid tot nog meer ontheemding van mensen, schade aan huishoudens, een toename van de kwetsbaarheid van de door overstromingen getroffen gezinnen, verlies van activa en extreme voedselonzekerheid.

Aanpak

Het project heeft als doel levensreddende noodhulp te bieden aan de door overstromingen getroffen gemeenschappen van Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Wij richten ons op de distributie van voedselpakketten, hygiënekits en multifunctionele geldsubsidie voor 450 meest kwetsbare gezinnen. Aan de hand van de selectiecriteria voor begunstigden, zal het project lokale gemeenschappen en districtsautoriteiten betrekken om de begunstigden te selecteren, het veiligste distributiepunt te bepalen en de distributie uit te voeren volgens de normen van Islamic Relief die in vergelijkbare projecten worden gevolgd.

Resultaat

In het district D.I. Khan, Pakistan wordt noodhulp geboden aan 450 kwetsbare gezinnen, bestaande uit levensreddende voedselpakketten, hygiënepakketten en multifunctionele financiële ondersteuning.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring