2022 | Ondersteuning van onderwijs, levensonderhoud en WASH in de cirkel van Kati

Probleem
In Mali biedt de landbouwsector werk aan bijna 90% van de actieve bevolking. Mali en de betreffende gebieden worden nu al extreem geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Deze verstoringen hebben geleid tot een daling van de landbouwproductie, een geleidelijke vermindering van de plantenbedekking, het opdrogen van waterpunten, een toename van de frequentie van droogtes, overstromingen en hevige winden, en ten slotte de verarming en voedselonzekerheid van de bevolking, die niet langer weet welke kant ze op moet.

Vrouwen vertegenwoordigen 75% van de agrarische beroepsbevolking. Ze spelen een cruciale rol in de productie, verwerking en afzet van voedsel en zijn de garantie voor voedselzekerheid voor hun families en gemeenschappen. in de regio Kati en meer specifiek in de gemeente Doubabougou zijn vrouwen uitgesloten van deze bron van productie. Helaas is land de enige bron van inkomsten voor vrouwen. Vrouwen en meisjes in Mali worden geconfronteerd met ernstige genderongelijkheid. Mali staat op de 141ste plaatst van de 148 landen in de UNDP genderongelijkheidsindex. Wat onderwijs betreft, gaan meer dan 2 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar nog steeds niet naar school en meer dan de helft van de jongeren tussen 15 en 24 jaar in Mali is analfabeet als gevolg van armoede, onvoldoende klaslokalen, slechte studieomstandigheden, onvoldoende middelen, etc. In Mali heeft slechts ongeveer de helft van de scholen een verbeterd waterpunt en meer dan 80% van de scholen heeft geen functionele toiletten.

Aanpak
De bouw van nieuwe klaslokalen heeft een positieve invloed op de studieomstandigheden en helpt de prestaties van studenten te verbeteren. Duurzame toegang tot schoon water beschermt kinderen tegen veel voorkomende door water overgedragen ziekten zoals diarree en vermindert de groeiachterstand die honderden kinderen op het platteland treft. Het project probeert het probleem van voedsel- en bestaansonzekerheid aan te pakken.

Dit project wil dit aanpakken door een microdam te bouwen in de gemeenschap van Sébédiana, om de opslag van regenwater mogelijk te maken dat kan worden gebruikt om stabiele irrigatieniveaus voor gewassen tijdens droge periodes te handhaven. Dit zal de landbouwproductie in het gebied verhogen en dus de beschikbaarheid van voedsel vergroten. Het project zal gericht zijn op het vergroten van de toegang tot activa voor de beoogde huishoudens (zoals zaden) en het bieden van training aan lokale boeren over de beste landbouwpraktijken om de bouw van de microdam te begeleiden.

Het project zal 3 kritieke behoeften aanpakken waarmee het schoolonderwijssysteem van Mali wordt geconfronteerd, vooral in landelijke gebieden zoals de dorpen Somabougou, Kola en Kodialani, namelijk de verloedering / ontoereikendheid van klaslokalen, het gebrek aan drinkwater en latrines in de scholen en dorpen waar het project wordt uitgevoerd.

 

Geplande resultaat

  • Verbeterde voedselzekerheid voor 200 kwetsbare huishoudens in het dorp Sébédiana.
  • Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de dorpen Somabougou, Kola en Kodialani
  • Beter gebruik van schoon water voor 3.600 mensen, waaronder leerlingen in de dorpen Somabougou, Kola en Kodialani


Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2023 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring