2022 | Onderwijs, levensonderhoud en water in Mali

 

Probleem

In Mali werken bijna 90% van de actieve bevolking in de landbouw. Het land en de omliggende gebieden ondervinden nu al ernstige gevolgen van klimaatverandering. Deze verstoringen leiden tot lagere landbouwproductie, afnemende begroeiing, uitdroging van waterbronnen, vaker voorkomende droogte, overstromingen en zware winden. Dit resulteert in armoede en voedselonveiligheid bij de bevolking, die met onzekerheden kampt.

Vrouwen vormen 75% van de agrarische arbeidskracht en spelen een cruciale rol in de voedselproductie, verwerking en distributie, wat de voedselzekerheid voor hun families en gemeenschappen waarborgt. In de regio Kati, en specifiek in de gemeente Doubabougou, zijn vrouwen echter uitgesloten van deze productiebron. Helaas is landbouw de enige inkomstenbron voor hen. Genderongelijkheid is een ernstig probleem voor vrouwen en meisjes in Mali.

Wat betreft onderwijs gaan meer dan 2 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar nog steeds niet naar school. Meer dan de helft van de jongeren tussen 15 en 24 jaar is in Mali analfabeet. In Mali heeft slechts ongeveer de helft van de scholen toegang tot schoon drinkwater, terwijl meer dan 80% van de scholen geen functionerende toiletten heeft.

 

Aanpak

De bouw van nieuwe klaslokalen heeft een positieve invloed op de studieomstandigheden en helpt de prestaties van studenten te verbeteren. Duurzame toegang tot schoon water beschermt kinderen tegen veel voorkomende ziekten zoals diarree. En vermindert de groeiachterstand die honderden kinderen op het platteland treft.

Het project probeert het probleem van voedsel- en bestaansonzekerheid aan te pakken. Door een microdam te bouwen in de gemeenschap van Sébédiana, om de opslag van regenwater mogelijk te maken dat kan worden gebruikt om stabiele irrigatieniveaus voor gewassen tijdens droge periodes te handhaven. Dit zal de landbouwproductie in het gebied verhogen en dus de beschikbaarheid van voedsel vergroten. Het project zal gericht zijn op het vergroten van de toegang tot activa voor de beoogde huishoudens (zoals zaden) en het bieden van training aan lokale boeren over de beste landbouwpraktijken om de bouw van de microdam te begeleiden.

Het project zal 3 kritieke behoeften aanpakken waarmee het schoolonderwijssysteem van Mali wordt geconfronteerd, vooral in landelijke gebieden zoals de dorpen Somabougou, Kola en Kodialani. Namelijk de verloedering / ontoereikendheid van klaslokalen en het gebrek aan drinkwater en latrines in de scholen en dorpen waar het project wordt uitgevoerd.

 

Resultaat

  • Verbeterde voedselzekerheid voor 200 kwetsbare huishoudens in het dorp Sébédiana.
  • Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de dorpen Somabougou, Kola en Kodialani
  • Beter gebruik van schoon water voor 3.600 mensen, waaronder leerlingen in de dorpen Somabougou, Kola en Kodialani

Dit project is onder andere mogelijk door het inkomenszekerheid fonds , waterfonds en het onderwijsfonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring