2022 | Veilig water en sanitaire faciliteiten voor de gemeenschap & schoolmeisjes in het Sunamganj district in Bangladesh

Probleem
Het district Sunamganj is historisch gezien een van de meest watergevoelige gebieden in Bangladesh. Toegang tot veilig water en hygiënebevordering is in deze gebieden in Bangladesh erg moeilijk vanwege de geografische kenmerken. Sunamganj is een van hen. De kans op harde grond/steen/gesteente, arseen en ijzerverontreiniging in het projectgebied is zeer groot. Mensen leven in grote schaarste aan veilig drinkwater vanwege een aantal redenen. Één daarvan is arseenverontreiniging in het grondwater, die naar schatting ongeveer 25% van alle buisputten heeft aangetast. Ten tweede is in de noord-centrale regio, vooral in Sunamganj, Deep-Set Pump (DSP) -technologie vereist die veel te duur is om water uit de watervoerende lagen te tappen met een lage grondwaterspiegel. Mensen die in deze regio wonen, zijn meestal arm in termen van hun sociaal-economische toestand, en kunnen dit niet veroorloven. Ook de sociale discriminatie speelt een rol en belemmert de toegang tot de bron van veilig drinkwater. De meeste scholen hebben geen adequate water- en sanitaire voorzieningen, hoewel de studenten meer dan 8 uur in de scholen verblijven.

Aanpak
Het project wordt voorgesteld om voor 8 maanden veilig drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiënebevorderingshulp te omvatten. Dit project is specifiek gericht op huishoudens en hun kinderen op school in Derai in de Sunamganj district. Islamic Relief Nederland kijkt ernaar uit om de beschikbaarheid van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te garanderen, samen met de activiteiten gericht op het verminderen van de gezondheidskwetsbaarheden en het bevorderen van de bezorgdheid over de volksgezondheid onder de beoogde projectdeelnemers. Dit zal gerealiseerd worden, door de installatie van geschikte watertechnologie van 75 Deep TW, training voor 150 verzorgers, 150 sanitaire latrines, 5 gendergevoelig (mannelijk en vrouwelijk gescheiden) WASH-blokken, het faciliteren van een hygiënebevorderingssessie voor de 1125 WASH-kwetsbare gezinnen en 750 middelbare scholieren.

Resultaat
Verbetering van de infrastructuur van onderwijsinstellingen door de bouw van WASH-blokken voor scholen. Gemakkelijk toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de 1.125 huishoudens en hun kwetsbare kinderen.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring