2023 | Bangladesh Baanzekerheid voor jongeren

Probleem:

In Mirpur Bangladesh leven ongeveer 350.000 gestrande Pakistanen. Dit zijn Urdu-sprekende mensen die tijdens de oorlog van 1971 in Bangladesh vast kwamen te zitten.

Deze mensen zijn niet geaccepteerd door de regering van Bangladesh en hebben geen burgerschap. Ze leven in armoede en ervaren discriminatie. Ze worden geconfronteerd met aanzienlijke sociale, economische en politieke uitdagingen. En behoren tot de meest kwetsbare, achtergestelde, gediscrimineerde en buitengesloten gemeenschappen als het gaat om rechten, voorzieningen en andere humanitaire kwesties.

Vooral de jongeren en adolescenten binnen deze gemeenschap hebben het extra moeilijk. Ze hebben vaak te maken met beperkte werkgelegenheid, te kort aan kennis over ondernemerschap en sociale vaardigheden.

 

Aanpak

Er zijn 5 Bihari-kampen en in Mirpur Bangladesh. Mirpur is een sloppenwijk in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De huizen hier zijn eenvoudig en ongeveer 80% van de mensen heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Laat staan de mogelijkheid om werk te vinden.

Daarom heeft Islamic Relief het project “Baanzekerheid voor jongeren in Bangladesh” opgezet. Het project richt zich op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en het geven van gezondheidstrainingen.

In vijf Bihari-kampen in Mirpur zal het project meer dan 400 jongeren ondersteunen door middel van:

  • Beroeps-, levensvaardigheids- en geestelijke gezondheidstraining
  • De oprichting van op handel gebaseerde micro-ondernemingen
  • Ondersteuning bij het zoeken van werk en zelfstandig ondernemerschap

Beoogde resultaten

  • De technische vaardigheden van 400 jongens, meisjes en vrouwen te verbeteren in 7/8 verschillende ambachten, gebaseerd op hun interesses en keuzes.
  • De betrokkenheid van de beoogde jeugd in verschillende micro-ondernemingen te vergroten.
  • Jongeren bewust te maken van sociale kwesties, zoals seksuele intimidatie, kindermishandeling, kinderhuwelijken en drugsverslaving.
  • De kennis van jongeren te vergroten over gezondheid, hygiëne en mentale gezondheid.

Ze zullen in staat zijn om succesvol contact te leggen met ondernemingen om werkgelegenheid te vinden en inkomsten te genereren. Door de trainingen hebben ze nu de vaardigheden en kennis die nodig zijn om in de arbeidsmarkt te stappen.

Mirpur

Dit project is onder andere mogelijk door het inkomenszekerheid fondsalgemeen fonds en het onderwijsfonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring