2023 | Indonesië noodhulp

Religieuze leiders en noodhulp

Indonesië, een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurrampen, staat voor de uitdaging van onvoldoende voorbereiding op deze rampen. Wat resulteert in het verliezen van mensenlevens. Liquefactie, is een verschijnsel waarbij de bodem zijn sterkte verliest, vooral veroorzaakt door aardbevingen, vormt een ernstig gevaar. Noodhulp is daarom cruciaal voor de inwoners.

Religieuze leiders spelen een cruciale rol in de Indonesische samenleving, waar mensen traditioneel hulp en begeleiding zoeken, ook in tijden van rampspoed.

Religieuze instellingen in Centraal-Sulawesi ervaren beperkte rampenbestendigheid als gevolg van de beperkte leiderschapsrol van religieuze figuren en de minimale capaciteit van deze instellingen op het gebied van rampenbeheer.

Aanpak

Met dit voorgestelde project willen wij de kennis en veerkracht van gemeenschappen vergroten voor toekomstige aardbevingen, liquefactie en tsunami’s. Dit willen wij aanpakken door trainingen te geven, de betrokkenheid van religieuze leiders te vergroten en religieuze plaatsen te herstructureren voor mogelijke noodsituaties.

Hier ligt de focus van het project: het voorbereiden en trainen van religieuze leiders om hun gemeenschappen te begeleiden bij het omgaan met rampen zoals tsunami’s, aardbevingen en liquefactie. Daarnaast richt het zich op het voorbereiden van gemeenschappen om schade te voorkomen en te herstellen van eerdere rampen.

 

Beoogde Resultaten

1. Verbeterd leiderschap

Tegen juni 2025 zullen religieuze leiders in Palu-stad en het district Sigi aanzienlijk versterkt zijn in hun vermogen om doeltreffende leiders te zijn tijdens rampen. Ze zullen worden uitgerust met de nodige vaardigheden en kennis om snel en effectief te reageren op noodsituaties, waardoor het leiderschap op lokaal niveau wordt versterkt.

2. Capaciteiten versterken van religieuze plaatsen

Parallel hieraan zullen religieuze instellingen in Palu-stad tegen juni 2025 beschikken over versterkte capaciteiten op het gebied van rampenbeheer. Dit omvat de ontwikkeling en implementatie van technische richtlijnen, rampenbestendige religieuze teksten en een doordacht rampenbeheerplan voor deze instellingen. Door deze ontwikkelingen zal ook de infrastructuur van religieuze plaatsen worden geoptimaliseerd voor het veilig opvangen van gemeenschappen tijdens rampen, waardoor ze veerkrachtiger en beter voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

3. Opstellen van een noodresponsfunctie

Een belangrijk resultaat van het project is dat de noodresponsfunctie een vast onderdeel wordt in religieuze plaatsen. Dit betekent dat ze niet alleen begrijpen hoe ze snel en effectief moeten reageren op noodsituaties. Maar dat dit ook regelmatig  wordt toe gepast in hun dagelijkse activiteiten. Het noodresponsfunctie omvat alle acties, protocollen en middelen die zijn ingesteld om snel te handelen bij noodsituaties. Hierdoor ontstaat een betrouwbaar systeem waarmee ze gemeenschappen kunnen beschermen en ondersteunen, zelfs nadat een ramp heeft plaatsgevonden.

 

Dit project is onder andere mogelijk door het noodhulpfonds.

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring