2023 | Inkomenszekerheid in Bosnië Herzegovina – Tuzla

Probleem:

Bosnië en Herzegovina is een van de meest landelijke landen in Europa, met ongeveer 60% van de bevolking die op het platteland woont. Landbouw en de voedselindustrie zijn dus cruciaal voor de economie, werkgelegenheid en ontwikkeling, maar de productiviteit en concurrentie zijn over het algemeen laag.

Armoede blijft een zorg in landelijke gebieden die doorgaans worden gekenmerkt door minder arbeidskansen, zwakke infrastructuur en openbare diensten.

Werkloosheidscijfers in landelijke gebieden zijn aanzienlijk en kunnen 40% hoger zijn dan in de belangrijkste stedelijke centra. Ook de liggen de lonen 25% lager in deze gebieden zoals Tuzla.

Als reactie op de hoge werkloosheid in het land, zoekt Islamic Relief manieren om de bevolking in Tuzla te ondersteunen door banen te creëren. Doormiddel van inkomenszekerheid in Bosnië.

 

Aanpak:

Het inkomenszekerheid project biedt ondersteuning in de veeteelt (koeien, schapen, pluimvee) en biologische landbouw (aardbeien, aardappelen, wortelen en andere gewassen). Met als doel een regelmatig inkomen en een duurzame, zelfvoorzienende manier van leven te waarborgen.

Doormiddel van het onderwijzen van de behoeftige willen wij de inkomenszekerheid voor de bevolking in Tuzla verbeteren.

Islamic Relief Bosnië Herzegovina heeft de nodige expertise in landbouw- en veeteelteducatie. De begunstigden zullen worden opgeleid om hun bedrijven te starten in de landbouw- en veeteeltsector. Wat zal leiden tot een verhoging van hun inkomen en duurzaamheid van hun huishoudens.

Dit wordt verwacht bij te dragen aan de economische groei in hun lokale gemeenschappen.

 

Resultaat inkomenszekerheid in Bosnië:

  • Minstens 100 mensen runnen landbouwbedrijven en hebben toegang tot landbouwinfrastructuur (kassen, voedseldrogers, mechanisatie, zaden).
  • Minstens 180 mensen runnen veeteeltbedrijven en hebben toegang tot veeteeltinfrastructuur (koeien, schapen, pluimvee, melkmachines).
  • Ondersteuning bij de lokale/nationale markt in Tuzla, Bosnië via marketingtraining.
  • Minstens 60 getrainde deelnemers die landbouw- en veeteeltbedrijven willen runnen, krijgen mentoring en ondersteuning gedurende een jaar na het voltooien van de training en het starten van hun bedrijven.

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring