2023 | Mali Multi Project

Project Context

In Mali leeft een groot deel van de bevolking in armoede, met beperkte toegang tot onderwijs, voedsel en andere essentiële voorzieningen. Sinds de militaire coup van 2012 en de bezetting door gewapende groepen ervaart Mali tevens een periode van instabiliteit en conflict. De veiligheidscrisis en de pandemie hebben extreme armoede verergerd, vooral in dichtbevolkte rurale gebieden. Ook worden landbouw en voedselzekerheid bedreigd door een hoge bevolkingsgroei en klimaatverandering.  Islamic Relief Nederland voert projecten uit in Mali om deze uitdagingen aan te pakken.

Het Project

Het Mali Multi Project richt zich op kinderonderwijs, voedselonzekerheid, levensonderhoud en ondernemerschap. Er worden twee nieuwe scholen gebouwd in de dorpen Bayabougou en Daban-Korokorodji. Deze scholen zullen voorzien in de behoefte aan onderwijs voor meer dan 500 kinderen. Ook worden twee markttuinen aangelegd in de dorpen. Deze tuinen zullen voorzien in de behoefte aan voedsel voor meer dan 100 gezinnen. Tot slot worden vrouwen getraind in landbouw, ondernemerschap en andere vaardigheden. Dit zal hen helpen om hun inkomen te verhogen en hun veerkracht te vergroten.

Projectdoelen

Het Mali Multi Project heeft de volgende doelstellingen:

  • Meer dan 500 kinderen voorzien van toegang tot onderwijs
  • Meer dan 100 gezinnen zullen worden voorzien van voedselzekerheid
  • Meer dan 100 vrouwen zullen hun inkomen verhogen en hun veerkracht vergroten

Het project zal een positieve impact hebben op de levens van kinderen en vrouwen in Mali. Het zal hen helpen om betere kansen te krijgen en een beter leven op te bouwen.

Dit project is onder andere mogelijk gemaakt door het inkomenszekerheid fondsalgemeen fonds, sadaqa jariyah fonds en het onderwijsfonds. Help Islamic Relief Nederland om kwetsbare kinderen en vrouwen in Mali te blijven steunen.

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring