Help Jemen nu! DONEER VOOR JEMEN2023 | Mali Multi Project

Probleem

In Mali leven veel kinderen en vrouwen in armoede. Ze hebben moeite om toegang te krijgen tot onderwijs, voedsel en andere basisvoorzieningen. Islamic Relief werkt in Mali aan een project om deze uitdagingen aan te pakken. Hoge bevolkingsgroei en klimaatverandering bedreigen de landbouw en voedselzekerheid. Extreme armoede is toegenomen door de veiligheidscrisis en pandemie, met een concentratie van armoede in dichtbevolkte rurale gebieden. Mali ervaart sinds de militaire coup van 2012 en de bezetting door gewapende groepen een periode van instabiliteit en conflict.

Het project richt zich op kinderonderwijs, voedselonzekerheid, levensonderhoud en ondernemerschap van vrouwen in Kati, Mali.

 

Aanpak

Het project richt zich op de volgende aanpak om deze problemen aan te pakken:

  • Bouw van scholen: Er worden twee nieuwe scholen gebouwd in de dorpen Bayabougou en Daban-Korokorodji. Deze scholen zullen voorzien in de behoefte aan onderwijs voor meer dan 500 kinderen.
  • Creëren van markttuinen: Er worden twee markttuinen aangelegd in de dorpen. Deze tuinen zullen voorzien in de behoefte aan voedsel voor meer dan 100 gezinnen.
  • Training van vrouwen: Vrouwen worden getraind in landbouw, ondernemerschap en andere vaardigheden. Dit zal hen helpen om hun inkomen te verhogen en hun veerkracht te vergroten.

 

 

 

Resultaten

Als het project succesvol is, zal het de volgende resultaten opleveren:

  • Meer dan 500 kinderen zullen toegang krijgen tot onderwijs.
  • Meer dan 100 gezinnen zullen toegang krijgen tot voedsel.
  • Meer dan 100 vrouwen zullen hun inkomen verhogen en hun veerkracht vergroten.

Het project zal een positieve impact hebben op de levens van kinderen en vrouwen in Mali. Het zal hen helpen om betere kansen te krijgen en een beter leven op te bouwen.

Help Islamic Relief om kwetsbare kinderen en vrouwen in Mali te blijven steunen

Dit project is onder andere mogelijk gemaakt door het inkomenszekerheid fondsalgemeen fonds, sadaqa jariyah fonds en het onderwijsfonds.

 Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring