2023 | Schoon Water in Mali, Jisaniyalen

Probleem:

Toegang tot schoon water is een ernstig probleem in plattelandsgemeenschappen. Meer dan 50% van de mensen in Mali leeft in extreme armoede met minder dan $1,75 per dag. Het jaarlijkse inkomen per persoon is slechts $794. Slecht bestuur en structurele omstandigheden hebben ook geleid tot het ontbreken van andere basisdiensten zoals schone en veilige watervoorzieningen. Deze hebben er ook voor gezorgd dat er geen schoon en veilig drinkwater beschikbaar is. Mensen gebruiken vaak open waterbronnen voor hun dagelijkse behoeften, zowel voor zichzelf als voor hun vee. Dit heeft geleid tot meer ziektes die worden veroorzaakt door vervuild water, zoals diarree, huid- en ooginfecties. 

Aanpak:

Met dit water project wil Islamic Relief een verbeterde toegang tot drinkwater in afgelegen dorpen in Mali. De dorpen Séguetanbougou, Goro, Sabalibougou Courani en Niamana-Tabacoro staan centraal in deze inspanningen. Dit initiatief heeft als doel om cruciale drinkwaterbehoeften te vervullen voor maar liefst 8000 mensen, waarvan 4080 vrouwen en 3920 mannen.

De aanpak omvat de installatie van vier waterpunten in elk dorp, die elk ontworpen zijn om 2000 mensen te bedienen. Met maar liefst 500 mensen per waterpunt en twee tappunten per plek, zal bijna de gehele bevolking van deze vier dorpen worden voorzien van toegang tot schoon drinkwater.

Resultaat: schoon water

De benadering omvat verschillende belangrijke aspecten. Allereerst, door meisjes toegang te bieden tot water, de meisjes moesten vaak lang lopen om water te halen waardoor zij geen tijd hebben om naar school te gaan. Door de toegang tot water te vergemakkelijken kunnen ze hun schooltijd effectiever benutten.

Daarnaast draagt toegang tot schoon water bij aan een verbetering van de gezondheid en hygiëne, met name bij kinderen in landelijke gebieden, doordat ze worden beschermd tegen ziekten zoals diarree. Dit bevordert de gezonde groei van kinderen.

De oprichting van comités die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze punten. Deze comités zullen training ontvangen en ervoor zorgen dat de waterpunten adequaat worden onderhouden. Wat de duurzaamheid van de watervoorziening bevordert.

Bovendien worden vrouwen gestimuleerd om deel te nemen aan de economie, waardoor ze zich kunnen concentreren op werk zoals tuinieren en kleine bedrijven. Wat op zijn beurt huishoudens helpt om meer inkomsten te genereren.

 

Dit project is onder andere mogelijk door het waterfonds.Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring