2021 | Watervoorzieningen Niger

Probleem

Dit project richt zich op het aanpakken van een dringend probleem: de beperkte toegang tot veilig drinkwater, gecombineerd met een ineffectief beheer van de waterfaciliteiten, dat van invloed is op de levens van 10.000 behoeftige inwoners in de gemeenschappen van Ouallam, Gounize, Kobi Waziri Koira, Kogorou en Kokire Modi.

Het verkrijgen van water is momenteel een enorme uitdaging in deze dorpen, vooral voor vrouwen en meisjes, die verantwoordelijk zijn voor het halen van water voor huishoudelijk gebruik. De belangrijkste waterbronnen in deze dorpen zijn momenteel natuurlijke vijvers in het geval van Ouallam en open putten voor de andere dorpen. Helaas is het water in deze natuurlijke vijvers niet geschikt voor menselijke consumptie.

Bovendien hebben de meeste bewoners te maken met openbare sanitaire voorzieningen in de buitenlucht, die een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen in geval van uitbraken van ziekten zoals cholera en andere door water overgedragen aandoeningen. Daarnaast is het openbare bronwater onderhevig aan vervuiling door dieren en omgevingsstof.

Aanpak

Onze aanpak richt zich op het verbeteren van de toegang tot veilige watervoorzieningen voor de 10.000 behoeftige inwoners van de dorpen Ouallam, Gounize, Kobi, Waziri Koira, Kogorou en Kokire Modi.

Om dit te bereiken, zullen we vier nieuwe boorgaten slaan en twee bestaande boorgaten herstellen. Zodra de watertesten aantonen dat deze zes boorgaten een watertoevoer van minimaal 5 kubieke meter hebben, zullen zonnepanelen worden geïnstalleerd om deze dorpen toegang te verschaffen tot waterfaciliteiten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.

Geplande resultaat

Onze inspanningen zullen leiden tot de volgende resultaten:Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring