Sadaqa Jarijah Doneer Waterproject

Waterproject Jemen

Het grote moment is hier! Na veler aanvraag van jullie kant, is Islamic Relief Nederland een waterproject gestart in Jemen. Een land wat gebroken is door oorlog en ondervoeding, maar waar wij Alhamdulilah wel toegang tot hebben om juist deze onbereikbare plekken te voorzien van schoon en veilig drinkwater.

Een land wat ten tijde van de Profeet vzmh werd geprezen, is nu een baken van verlies, pijn en verwoesting.

Water is de essentie van leven en daarmee de belangrijkste investering die we op dit moment kunnen doen. Het is het fundament voor de heropbouw van een verwoest leven. En dat fundament gaan wij met uw hulp vestigen in Sanaa Governate Districts of Al Haymah en Dakhiliyah. Hier zal onze watercentrale maar liefst 3000 behoeftigen toegang geven tot schoon en veilig drinkwater. Een project van deze omvang heeft een duurzame impact op dit gebied, maar zal de nodige tijd hebben om afgerond te worden. Het project bedraagt €112.500,- en zal 14 maanden duren om af te ronden. Uw geduld wordt beloond met een Sadaqa van échte impact. Een Sadaqa Jariya die niet enkel na uw dood doorloopt, maar die op aarde met de wil van Allah nog steeds water voorziet voor mens, plant en dier. Onze watercentrales zijn gemaakt om dorpen voor lange tijd waterrijk te maken.
Normaliter geven we u de optie om uw naam te vermelden bij de watercentrales, maar wegens politieke redenen blijft deze optie nu uit.

Een sadaqa jariya voor iedereen

Exclusief voor dit waterproject hebben we gekozen voor donaties die al vanaf €3,- kunnen worden verricht. Dit houdt in dat iedereen mee kan doen met het verrichten van deze sadaqa jariya. Maak hier gebruik van, juist in deze maand Ramadan. Immers, waar doorlopende beloning en de extra Barmhartigheid van Allah swt bij elkaar komen, staan veel Hassanaats te wachten en in sha Allah daarmee een mooi Hiernamaals.

Moge Allah swt al uw donaties zwaar doen wegen en u de toegang geven tot het Paradijs. Lieve donateur, tussen u en het Paradijs zit enkel de tevredenheid van Allah swt. Onze Rabb die met liefde uw goede daden vertienvoudigd, en met alle liefde uw zonden vergeeft.

Meest gestelde vragen

Wanneer een geschikte plek wordt gelokaliseerd, begint de boring van de watercentrale. Tijdens deze fase wordt het water getest op veiligheid en hygiëne.

Wanneer het donatiebedrag is opgehaald start het waterproject.

Afhankelijk van de omvang van het project, kan de duur variëren tussen 6 en 18 maanden.

Het Waterproject bereikt iedere behoeftige. Daaronder zijn weeskinderen, gehandicapten en ouderen. Naast personen, profiteert ook de landbouw en de veehouderij hiervan.

Ja, dat is mogelijk. Jullie kunnen samen het bedrag ophalen. Dit betekent wel dat alle communicatie met betrekking tot updates via jou zal gaan.

Deze selectie vindt zorgvuldig plaats door onze collega’s die zich op locatie begeven. Zij kennen de streek goed en weten waar de behoefte het grootst is.

Schoon water verandert alles

Gezondheid

80% van ziektes in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt door vervuild water en kan worden voorkomen door schone en toegankelijke watervoorzieningen.

Tijd

Kinderen en vrouwen zijn uren bezig om lopend drinkwater te zoeken. Tijd die in onderwijs, werk en landbouw geinvesteerd kan worden. Allemaal in de strijd tegen armoede.

Educatie

De tijd die niet gelopen hoeft te worden om water te halen, kunnen kinderen op school besteden. Met name meisjes proviteren van schoon drinkwater in handbereik en sanitaire voorzieningen op school.

Economische ontwikkeling

Investeren in schoon water staat gelijk aan investeren in de lokale economie. Lokale gemeenschappen krijgen met schoon drinkwater toegang tot betere landbouw en tijd om te investeren in eigen ondernemingen.

Hygiëne

Met schoon drinkwater op verschillende plekken wordt het verspreiden van infecties door vervuild water tegengehouden én wordt persoonlijke hygiëne gestimuleerd.

Vrouwenemancipatie

Vrouwen spelen een hoofdrol in het watertransport. Tijd en energie die zij in zelfontplooiing kunnen steken als er voldoende schoon water binnen handbereik zou zijn.

Een volledig dorp of school voorzien van schoon drinkwater en daarmee een betere levenskwaliteit, kan al vanaf €20.000,-.

Vragen voordat je een keuze maakt, beantwoorden wij graag.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring