Watercentrale Kenia

Alhamdolilah! Target is behaald. Binnenkort start een nieuw waterproject.

PROJECT VOORBEREIDINGEN

3 MAANDEN

Onderzoek

Nemen we de tijd om te localiseren waar geen toegang is tot schoon drinkwater. We bereiden de werkzaamheden op die plekken met uiterste zorg voor.

Eerste mailupdate

PROJECT IMPLEMENTATIE

12 MAANDEN

Bouwwerkzaamheden

Nadat we voldoende aan donaties hebben ontvangen voor het waterproject, starten we met workshops om mensen te helpen het drinkwater schoon te houden. De donaties worden overgemaakt en de bouwwerkzaamheden kunnen starten! .

Donateurs ontvangen 3 updates per mail

PROJECT AFGEROND

NA 12 MAANDEN

RAPPORTAGES

Het moment waar iedereen op wacht na al dat harde werken en lange wachten; toegang tot schoon drinkwater. Het project is nu afgerond en wij kunnen rapportages en foto’s leveren van het resultaat.

Donateurs ontvangen rapportage per mail

Meest gestelde vragen

Wanneer een geschikte plek wordt gelokaliseerd, begint de boring van de watercentrale. Tijdens deze fase wordt het water getest op veiligheid en hygiëne. Na de boring, worden de zonnepanelen geplaatst die energie opwekken. Deze energie leidt ertoe dat de motor het water kan oppompen. Dit water wordt opgeslagen in tanks en ondergronds verdeeld onder alle aangesloten dorpen, veehouderijen en landbouwgebieden.

Wanneer het donatiebedrag is opgehaald start het waterproject.

Afhankelijk van de omvang van het project, kan de duur variëren tussen 6 en 18 maanden.

Het Waterproject bereikt iedere behoeftige. Daaronder zijn weeskinderen, gehandicapten en ouderen. Naast personen, profiteert ook de landbouw en de veehouderij hiervan.

Ja, dat is mogelijk. Jullie kunnen samen het bedrag ophalen. Dit betekent wel dat alle communicatie met betrekking tot updates via jou zal gaan.

Na afronding ontvang je van ons een technische rapportage waarin je de coördinaten vindt van het waterproject. Verder vind je hier de gegevens van de onderhoudsmonteurs, het certificaat van afronding en de foto van het waterproject.

De projecten worden gerealiseerd in gebieden met zeer beperkte middelen en waarin absolute armoede heerst. Zo is onze vanzelfsprekendheid van een internetverbinding daar eerder uitzondering. Dit brengt mogelijk risico’s en vertragingen met zich mee.

Deze selectie vindt zorgvuldig plaats door onze collega’s die zich op locatie begeven. Zij kennen de streek goed en weten waar de behoefte het grootst is.

Duurzaamheid is onderdeel van onze identiteit. Ook ons waterproject hebben wij verder verduurzaamd.

Toegang tot water kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Waterput

Wordt veelal met de hand opgepompt, beperkt aantal behoeftigen.

Watercentrale

Een watercentrale wordt aangestuurd door zonne-energie. De centrales hebben een ingebouwd zuiveringssysteem wat veilig-en schoon drinkwater verzorgd waarvan dieren, de landbouw en veehouders van profiteren. Watercentrales hebben een lange levensloop en bieden een duurzaam alternatief op waterputten.

Schoon water verandert alles

Gezondheid

80% van ziektes in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt door vervuild water en kan worden voorkomen door schone en toegankelijke watervoorzieningen.

Tijd

Kinderen en vrouwen zijn uren bezig om lopend drinkwater te zoeken. Tijd die in onderwijs, werk en landbouw geinvesteerd kan worden. Allemaal in de strijd tegen armoede.

Educatie

De tijd die niet gelopen hoeft te worden om water te halen, kunnen kinderen op school besteden. Met name meisjes proviteren van schoon drinkwater in handbereik en sanitaire voorzieningen op school.

Economische ontwikkeling

Investeren in schoon water staat gelijk aan investeren in de lokale economie. Lokale gemeenschappen krijgen met schoon drinkwater toegang tot betere landbouw en tijd om te investeren in eigen ondernemingen.

Hygiëne

Met schoon drinkwater op verschillende plekken wordt het verspreiden van infecties door vervuild water tegengehouden én wordt persoonlijke hygiëne gestimuleerd.

Vrouwenemancipatie

Vrouwen spelen een hoofdrol in het watertransport. Tijd en energie die zij in zelfontplooiing kunnen steken als er voldoende schoon water binnen handbereik zou zijn.

Een volledig dorp of school voorzien van schoon drinkwater en daarmee een betere levenskwaliteit, kan al vanaf €20.000,-.

Vragen voordat je een keuze maakt, beantwoorden wij graag.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring