Weeskinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving, die speciale aandacht en zorg vereist. Het is belangrijk de rechten van weeskinderen te begrijpen en te waarborgen, zodat zij kunnen opgroeien in een veilige en zorgzame omgeving. In deze blog onderzoeken we de rechten van weeskinderen en verkennen we hun uitdagingen. We bekijken ook hoe we als samenleving kunnen bijdragen aan het waarborgen van deze rechten. 

Weeskinderen en hun realiteit

Weeskinderen, die een of beide ouders hebben verloren, staan voor unieke uitdagingen in hun leven. Ze hebben niet alleen te maken met het emotionele trauma van verlies, maar ook met praktische moeilijkheden zoals het vinden van stabiele huisvesting, toegang tot onderwijs en medische zorg, en het opbouwen van duurzame relaties. Volgens schattingen van UNICEF waren er in 2020 wereldwijd ongeveer 140 miljoen weeskinderen onder de 18 jaar. Op basis van interviews met volwassen weeskinderen blijkt dat weeskinderen vaak behoefte hebben  aan de volgende zaken:

 • een maatje of iemand die hen steunt;
 • hulp bij financiële kwesties; 
 • hulp bij meer ingewikkelde kwesties zoals erfenissen;
 • serieus nemen van hun mening over en keuze bij een voogd;
 • steun bij het vinden en kiezen van een woonplek.

Internationale erkenning van rechten van weeskinderen

De rechten van weeskinderen zijn internationaal erkend en vastgelegd in verschillende verdragen en verklaringen. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) van de Verenigde Naties benadrukt het recht van weeskinderen op een passende levensstandaard, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming tegen mishandeling en discriminatie. Ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) beschermen de fundamentele rechten van weeskinderen.

De Islamitische traditie en rechten van weeskinderen

De islamitische traditie focust op het lot van weeskinderen en spoort aan tot zorg en compassie. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zelf was een wees. Dit inspireert Islamitische gemeenschappen om deze kinderen met liefde en respect te behandelen. De Koran benadrukt herhaaldelijk de plicht om goed voor weeskinderen te zorgen en veroordeelt het onrechtmatig verbruiken van hun eigendommen.

Specifieke rechten van weeskinderen 

Specifieke rechten van weeskinderen liggen in het verlengde van de rechten van het kind. Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aan. De meeste landen hebben dit verdrag ondertekend. Weeskinderen hebben recht op:

 • passende zorg en ondersteuning om hun fysieke, emotionele en sociale welzijn te bevorderen. Dit omvat toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, voeding en huisvesting;
 • recht op bescherming tegen mishandeling;
 • bescherming tegen alle vormen van misbruik, verwaarlozing en uitbuiting; 
 • een veilige en liefdevolle omgeving waarin ze kunnen gedijen; 

Recht op identiteit en gezinssamenstelling

Weeskinderen hebben recht op het behoud van hun identiteit, inclusief hun naam, afkomst en culturele achtergrond. Ze hebben ook recht op het behoud van familiebanden en de mogelijkheid om te weten waar ze vandaan komen.

Recht op onderwijs: weeskinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs dat hen voorbereidt op een succesvolle toekomst. Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van hun potentieel en het vergroten van hun kansen.

Recht op participatie: weeskinderen moeten de mogelijkheid hebben om gehoord te worden en betrokken te worden bij beslissingen die hun leven beïnvloeden. Hun stem moet worden gerespecteerd en serieus genomen.

Rol van de samenleving en organisaties

Het waarborgen van de rechten van weeskinderen is een collectieve verantwoordelijkheid die de betrokkenheid van de hele samenleving vereist. Overheden, maatschappelijke organisaties, scholen, gezondheidszorginstellingen en individuele burgers kunnen allemaal een rol spelen bij het ondersteunen en beschermen van weeskinderen. Door te investeren in programma’s voor pleegzorg, adoptie, onderwijs en psychosociale ondersteuning kunnen weeskinderen een veilige en liefdevolle omgeving vinden waarin ze kunnen gedijen.

Hoe kunnen we weeskinderen helpen?

Als samenleving kunnen we de rechten van weeskinderen waarborgen door bewustzijn te creëren, hulpbronnen te mobiliseren en onze steun te bieden aan organisaties die zich inzetten voor deze belangrijke zaak. Door de unieke uitdagingen van weeskinderen te begrijpen en actie te ondernemen, kunnen we een verschil maken in hun leven en hen helpen om hun volledige potentieel te bereiken.

Laten we samenwerken om de rechten van weeskinderen te waarborgen en een wereld te creëren waarin elk kind de kans krijgt om veilig, geliefd en ondersteund op te groeien.

Ontdek hoe je een positief verschil kunt maken in het leven van weeskinderen door samen te werken met organisaties die zich inzetten voor hun welzijn en toekomst.

Islamic Relief Nederland

Islamic Relief Nederland biedt een unieke mogelijkheid om direct bij te dragen aan het welzijn van weeskinderen in gebieden die getroffen zijn door conflicten en armoede. Door middel van specifieke programma’s gericht op weeskinderen, kunnen mensen een verschil maken in het leven van deze kwetsbare groep. Door sponsoring kunnen weeskinderen toegang krijgen tot onderwijs en schoolmateriaal, waardoor ze de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en een betere toekomst op te bouwen:

 • Sponsors kunnen bijdragen aan de gezondheid van weeskinderen door medische zorg en preventieve programma’s te ondersteunen, waardoor ze worden beschermd tegen ziekten en gezondheidsproblemen.
 • Weeskinderen hebben vaak te maken met trauma en emotionele uitdagingen. Door te sponsoren via Islamic Relief Nederland kunnen sponsors helpen bij het bieden van psychosociale ondersteuning en traumaverwerking.

Waarom sponsoren via Islamic Relief Nederland?

Islamic Relief Nederland is de allereerste Nederlandse islamitische hulporganisatie en heeft veel ervaring met hulp aan wezen in de allerarmste gebieden in de wereld. Andere redenen om via Islamic Relief Nederland te sponsoren zijn:

 • Transparantie: Islamic Relief Nederland staat bekend om haar transparantie en verantwoording. Sponsors kunnen erop vertrouwen dat hun bijdragen rechtstreeks bijdragen aan het verbeteren van de levens van weeskinderen.
 • Impact: sponsoren via Islamic Relief Nederland heeft directe impact hebben op het leven van weeskinderen. Hiermee krijgen zij hoop en kansen die ze anders misschien niet zouden hebben gehad.
 • Langdurige ondersteuning: sponsoren kunnen ervoor kiezen om langdurig betrokken te blijven en het leven van weeskinderen op de lange termijn te ondersteunen door middel van hun programma’s.
Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring