Als één van de grootste landen heeft Ethiopië een groot inwonersaantal, namelijk meer dan 100 miljoen. Helaas leeft maar liefst 40% onder de armoedegrens, dit zijn ruim 40 miljoen mensen. De economie is afhankelijk van een beperkt aantal landbouwproducten, de prijzen hiervan fluctueren sterk op de wereldmarkt. Fluctuaties in bijv. koffie hebben directe consequenties voor maar liefst 25% van de bevolking, dit zijn 25.000.000 mensen!

Ethiopië kent een onregelmatig verloop van neerslag, dit is te merken aan de grote verschillen in de totale hoeveelheid neerslag binnen het land. Vanwege de gevarieerde landschappen en hoogtes, zijn er prachtige natuurgebieden te vinden in het landen. Echter zijn er ook gebieden waar de droogte zorgt voor ziekte en honger, wat vaak lijdt tot sterfgevallen. Daartegenover zijn de hoogste bergtoppen van Ethiopië weer wit door de sneeuw. Een aantal van deze toppen kennen zelfs eeuwige sneeuw, zoals de 4377 hoge berg Tullo Deëmte.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring